Don't Miss
Home » Religia » Parafia Szczepanów wspomina 40 rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową

Parafia Szczepanów wspomina 40 rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową

We wtorek, 16 października 2018 r. przypada 40. rocznica wyboru księdza kardynała Karola Wojtyły – Jana Pawła II na Stolicę Piotrową.  Przez wieki do Szczepanowa – miejsca narodzin Świętego Stanisława przybywali pielgrzymi –  możni tego świata, Królowie Polski, duchowni. Wśród nich byli również przyszli papieże – Jan Paweł II oraz Benedykt XVI.

W pamięci mieszkańców Szczepanowa na zawsze pozostaną wizyty ks. kardynała Karola Wojtyły w sanktuarium szczepanowskim, a także pamięć i troska jakimi darzył miejsce narodzin Św. Stanisława Biskupa i Męczennika.

Kroniki zapisały Jego wizyty w Szczepanowie – udział w pogrzebie ks. prof. Stanisława Adamczyka z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, rodaka z Łęk, a także w uroczystościach diecezjalnej stacji milenijnej w 1966 roku.

Najpiękniej jednak błyszczą karty kronik z 1978 roku. Wtedy to przewodniczył uroczystej Mszy świętej z okazji 900 rocznicy męczeńskiej śmierci świętego Stanisława, rozpoczynającej Rok Świętego Stanisława. Przywiózł ze sobą relikwiarz głowy Patrona Polski, a po wygłoszonym słowie pobłogosławił nim wiernych. Pięć miesięcy później został Ojcem Świętym, Janem Pawłem II. Nie zapomniał wówczas o Szczepanowie, miejscu urodzin swego poprzednika na stolicy biskupiej w Krakowie. Uważał, iż nazwa miejsca urodzenia Patrona Polski była nieodłącznym znakiem tożsamości świętego Stanisława. Jednym z ostatnich przejawów troski o szczepanowskie sanktuarium było wyniesienie w 2003 roku tutejszego kościoła parafialnego do godności bazyliki mniejszej.

Szerzej o związkach papieża ze Szczepanowem i osobą Św. Stanisława BM można przeczytać na stronie internetowej szczepanowskiej Bazyliki: http://www.bazylikaszczepanow.pl/parafia/jan-pawel-ii-karol-wojtyla-w-szczepanowie/

bazyliakszczepanow.pl

Reklamy i banery w gazecie oraz na portalu Informator Brzeski  – tel. 608 653 909, redakcja@informatorbrzeski.pl