Don't Miss
Home » Kultura » Plener malarski w Dębnie

Plener malarski w Dębnie

Od 7 do 9 maja na zamku w Dębnie odbywa się piąty integracyjny plener malarski „DĘBNO 2012”. Biorą w nim udział uczniowie Liceum Plastycznego w Tarnowie i Warsztatów Terapii Zajęciowej w Brzesku, a także uczniowie gimnazjów z gminy Dębno i studenci krakowskiej ASP.

Podjęta przed pięcioma laty inicjatywa to próba nawiązania do tradycji sprzed lat, kiedy to w 1923 roku Jan Jastrzębski, ówczesny właściciel Dębna zaprosił studentów z krakowskiej ASP wraz z ich opiekunem profesorem Stanisławem Kamockim. Na zamku w Dębnie przebywała wtedy grupa 29 studentów, a ich obecność udokumentowana jest dzięki zachowanym z tego czasu fotografiom jak i artykułom zamieszczonym w wychodzącym wówczas Informacyjnym Kurierze Codziennym. Pamiątki te znajdują się w muzealnym archiwum dzięki Hannie Rudzkiej-Cybisowej, znanej i cenionej malarce, która będąc przed laty jedną z uczestniczek pleneru, przekazała muzeum pamiątki z tego okresu.

Dziś tradycję pleneru kontynuują: Muzeum Okręgowe w Tarnowie – Oddział Zamek w Dębnie i Stowarzyszenie Przyjaciół Zamku w Dębnie. Współorganizatorem jest Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu”, a partnerami: Starostwo Powiatowe w Brzesku i Dębińskie Centrum Kultury. Honorowy patronat nad plenerem sprawują Starosta Powiatu Brzeskiego i Wójt Gminy Dębno.

Podsumowaniem pracy uczestników pleneru będzie wystawa na zamku w Dębnie planowana od 20 maja do 15 czerwca br. Podczas  wernisażu wystawy (20 maja ) odbędzie się wręczenie nagród i wyróżnień za najciekawsze prace, które wybierze profesjonalne jury. Wernisażowi towarzyszyć będzie koncert „Jan Kochanowski – muzyka i poezja” przygotowany przez Zespoł Camerata Cracovia. Utwory poetyckie wykona aktor – Krzysztof Globisz z towarzyszeniem muzyka grajcego na lutni – Ireneusza Trybulca.

galeria zdjęć<<<

ug