Don't Miss
Home » Kultura » Powitanie bociana

Powitanie bociana

Krążą nad domem boćki znajome,
goście zza siedmiu mórz.
I po tym można od razu poznać,
że wiosna tuż,tuż.

W tegorocznym powitaniu bociana w Niedzieliskach wzięło udział kilkadziesiąt dzieci ze szkół podstawowych z terenu Gminy – ze wsi Niedzieliska, Strzelce Wielkie, Szczurowa, Wola Przemykowska, Uście Solne i Zaborowa.

Najpierw uczestnicy w kolorowym korowodzie przybyli do najbardziej okazałego bocianiego gniazda w Niedzieliskach, górującego nad posesją gospodarza, u którego to jeszcze do nie dawna przebywał nieżyjący już Bocian Maciuś. Bocian kilka dni wcześniej zginął pod kołami samochodu.

Następnie dzieci udały się do pobliskiego Domu Ludowego gdzie odbyła się druga część imprezy. Każda ze szkół zaprezentowała krótką inscenizację związaną z życiem codziennym i obyczajami boćków.

Tegoroczny bociani happening w Niedzieliskach połączony był z promocją książki „Jak żyją bociany w Niedzieliskach”. Książka jest zbiorem informacji o zachowaniach bocianów, ich przysmakach, rytuałach godowych, sejmikach. W publikacji zgromadzono także wszystkie polskie przysłowia, mówiące o bocianach.

Gmina Szczurowa (pow. brzeski) znana jest z najliczniejszej populacji bociana białego, a Niedzieliska to „Bociania Wioska”, bo tu doliczono się największej liczby bocianich gniazd. W samej wsi, wzdłuż jej głównego traktu, znajduje się siedem zamieszkałych bocianich gniazd, co oznacza statystycznie, że w sezonie mieszka tu ponad 20 bocianów.

Według „Atlasu ptaków lęgowych Małopolski” pod redakcją Kazimierza Walasza i Pawła Mielcarka, w regionie tym zamieszkuje ok. 4 tysiące par bociana białego, a największe zagęszczenie – 42 pary na 100 kilometrów kwadratowych – występuje właśnie na Szczurowszczyźnie, w zakolu Raby i Wisły.

Arkadiusz Wąs