Don't Miss
Home » Region » Prawie 2 miliony złotych na remont wojnickich dróg

Prawie 2 miliony złotych na remont wojnickich dróg

Prawie 2 miliony złotych na remont wojnickich dróg

Prawie 2 mln zł otrzymała gmina Wojnicz na modernizację lokalnych dróg. Jeszcze w tym roku rozpoczną się remonty na kilku odcinkach drogowych, na które samorząd gminny pozyskał środki zewnętrzne z Funduszu Dróg Samorządowych oraz z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, z puli przeznaczonej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

23 września w Delegaturze Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie wojewoda małopolski Piotr Ćwik przekazał promesę dla gminy Wojnicz potwierdzającą udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań: „Remont drogi gminnej: Olszyny – Roztoka – Gwoździec” oraz  „Remont drogi gminnej: Więckowice – Zagórze”.  

Dofinansowanie w wysokości 820 tys. zł przyznało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, w ramach środków na usuwanie klęsk żywiołowych. Przyznana kwota dofinansowania stanowi 80% wartości każdego z zadań.

Dwa dni później, 25 września, podczas spotkania wojewody małopolskiego z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego z powiatu tarnowskiego i miasta Tarnowa, które odbyło się w Starostwie Powiatowym w Tarnowie, do Wojnicza trafiło kolejne dofinasowanie, tym razem w wysokości ponad miliona zł. Środki te pochodzą z Funduszu Dróg Samorządowych.

– Dzięki pozyskanym środkom zmodernizowane zostaną dwa odcinki dróg w gminie. Po pierwsze – droga w miejscowości Olszyny, po drugie – ulica Reymonta w Wojniczumówi Burmistrz Wojnicza Tadeusz Bąk. – Cieszę się, bo realizacja tych inwestycji na pewno wpłynie na poprawę komunikacji i bezpieczeństwa ruchu w naszej gminie. Skala dofinansowania jest znacznadodaje.

IB