Don't Miss
Home » Kultura » Przegląd małych form teatralnych w Sufczynie

Przegląd małych form teatralnych w Sufczynie

W Publicznej Szkole Podstawowej w Sufczynie odbył się przegląd małych form teatralnych. Na scenie wystąpili uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębnie oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Maszkienicach. Młodzież zaprezentowała inscenizacje na temat walki z uzależnieniami oraz sposobów radzenia sobie z przemocą. Wśród zaproszonych gości był Wójt Gminy Dębno Wiesław Kozłowski, Starosta Brzeski Andrzej Potępa oraz Sekretarz Gminy Dębno Justyna Wójtowicz-Woda.

Oprócz uczniów, w niedzielę gościnnie wystąpiła również parafialna grupa teatralna „Jasne Światło” z Sufczyna, która wystawiła spektakl „Zmiana” według scenariusza Marcina Kobierskiego. Za reżyserię sztuki, mówiącej o nawróceniu, odpowiadają ksiądz Łukasz Pawłowski oraz Lucyna Potępa.

Przegląd małych form teatralnych był częścią realizacji rządowego programu „Bezpieczna+”, którego głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa uczniów zarówno w szkole, jak i poza nią. W ramach programu, Gmina Dębno pozyskała w tym roku dofinansowanie w wysokości prawie 15 tys. złotych, na przeprowadzenie działań z zakresu profilaktyki w siedmiu placówkach szkolnych.

ug

Fot. Maciej Mazur

Uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębnie oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Maszkienicach

 

Spektakl „Zmiana”