Don't Miss
Home » Wiadomości » Przyborów. W 101. Rocznicę Odzyskania Niepodległości

Przyborów. W 101. Rocznicę Odzyskania Niepodległości

Uroczyście i patriotycznie świętowano w Przyborowie podczas Gminnych Obchodów Narodowego Święta Niepodległości organizowanych od 10 lat w gminie Borzęcin. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele samorządu gminy i powiatu, mieszkańcy gminy Borzęcin, w tym szczególnie licznie z Przyborowa. W tym wyjątkowym dniu każdy mógł wyrazić swoją miłość i przywiązanie do Ojczyzny, ciesząc się z odzyskanej 101 lat temu niepodległości. Udział w przygotowanej przez organizatorów części artystycznej był okazją do przypomnienia o tradycjach patriotycznych, bohaterach narodowych oraz o naszych dzisiejszych obowiązkach względem Ojczyzny w czasach, w których – szczęśliwie – nikt nie musi już ginąć za jej niepodległość.

Obchody Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęto w Borzęcinie przed Pomnikiem Poległych. Tu, jako wyraz hołdu tym wszystkim, którzy walczyli o wolność Ojczyzny okolicznościowe wiązanki kwiatów złożyły delegacje samorządu gminy Borzęcin, powiatu brzeskiego, Policji oraz Zarządu Gminnego ZOSP RP w Borzęcinie.

Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Przyborowie

Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Przyborowie

Opublikowany przez Informator Brzeski Wtorek, 12 listopada 2019

W Przyborowie uroczystości rozpoczęła msza święta w intencji Ojczyzny odprawiona w kościele parafialnym przez proboszcza parafii, księdza Antoniego Wolaka. Podczas wygłoszonej homilii ks. Antoni przypominał, że w kontekście odzyskania niepodległości powinniśmy zwracać uwagę na trzy czasy: przeszły, teraźniejszy i przyszły.

Trzeba znać historię, bo historia jest nauczycielką życia, która uczy nas wszystkich mądrości. A historia Polski jest szczególnie bogata. Są wydarzenia pełne chwały, ale i także lata krzyżowe, trudne dla naszego narodu. To takie nasze narodowe DNA, część nas samych, która kształtuje Polaków.

Drugi czas, to teraźniejszość i nasza aktywność dziś, w środowisku, w którym przyszło nam mieszkać czy pracować.

Żyjemy w wolnej Ojczyźnie i o nią musimy się troszczyć, bo nasze narodowe wady, nałogi i kłótnie bolą, niszczą ją – mówił ksiądz Wolak. – Nie możemy w imię pozornej nowoczesności odrzucać Boga i jego przykazań. Ważną rolę ma rodzina, w której wszystko się zaczyna i od której wiele zależy.

Proboszcz nawiązał także do przyszłości: – Nie wiemy, jak potoczą się losy Polski, stąd musimy się mocno modlić o jej pomyślność. Nie można wyśmiewać wartości i zasad, które są fundamentem budowania naszej Ojczyzny, a które zostawili nam nasi przodkowie: Bóg-Honor-Ojczyzna. Budujmy właśnie na nich!

Po mszy świętej uczestnicy gminnych obchodów przenieśli się do Centrum Kulturalnego Wsi Przyborów. W przemówieniu do zebranych wójt Janusz Kwaśniak przypomniał drogę do odzyskania niepodległości przez powstania zbrojne przeciwko zaborcom, zesłania i emigrację, także walkę na różnych frontach I wojny światowej, a 11 listopada 1918 roku to data, którą można uznać za ukoronowanie tej drogi. Jak zauważył, odzyskana niepodległość nie była tylko wynikiem czynu zbrojnego, ale także mądrości polityków i dyplomatów.

Polska odzyskała Niepodległość dlatego, że podjęła o nią walkę; zbudowała wszystko to, co jest potrzebne, aby Państwo stworzyć, a w latach 1918-1921 zdołała Niepodległość obronić i wywalczyć państwowe granice.

Wójt przestrzegał, aby nie zmarnować i nie zaprzepaścić zgromadzonego dorobku, bo Polska to ogromne bogactwo kultury, osobliwa tradycja, szczególny charakter; to duma i honor.

Jeżeli w imię odpowiedzialności za to dziedzictwo nasi przodkowie potrafili narażać swoje życie i przelewać krew to nam, współcześnie żyjącym nie wolno o tym zapominać, bo mamy obowiązki polskie i zobowiązani jesteśmy do wierności Ojczyźnie w codziennych sprawach i wyborach życiowych, do pracy na rzecz wspólnego dobra.

Głos zabrał także Maciej Podobiński – wicestarosta brzeski. Przypomniał o krwawych i trudnych momentach w dochodzeniu do wolności po okresie 123 lat niewoli. Wspomniał osoby, które się zasłużyły w odzyskaniu niepodległości. Podziękował za zaproszenie życząc wszystkim radości w tak wyjątkowym dniu.

Po przemówieniach, inscenizację przeplataną śpiewem pieśni patriotycznych pt. „Kocham Cię Polsko” zaprezentowali uczniowie klas: VIa; VIb; VII i VIII z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyborowie. Pięknie na scenie wystąpili tancerze z klas II w krakowiaku oraz młodzież z biało-czerwonymi szarfami w tańcu nowoczesnym. Za przygotowanie części artystycznej odpowiedzialne były nauczycielki z miejscowej szkoły: Paulina Chrabąszcz, Monika Ogar, Krystyna Żurek oraz Katarzyna Lis.

Sylwetkę Jana Stoszko – żołnierza walczącego na rożnych frontach o wolność i niepodległość Polski, późniejszego kierownika szkoły w Przyborowie, przedstawił Jan Kowal dyrektor dzisiejszego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w tej miejscowości.

Wychowanie patriotyczne zawsze było i jest obowiązkiem każdego nauczyciela i wychowawcy. W trakcie edukacji jest wiele okazji do wpajania dzieciom i młodzieży wartości patriotycznych. Dzisiejszy patriotyzm powinien być kojarzony z szacunkiem dla narodowej przeszłości, ale także z troską o rodzinę, poszanowaniem własności prywatnej i publicznej, z sumiennym wykonywaniem obowiązków – podsumował dyrektor Kowal.

Na zakończenie spotkania, przy akompaniamencie Konrada Borowca, młodzież szkolna i wszyscy zgromadzeni wspólnie zaśpiewali kilkanaście pieśni patriotycznych. Nie zabrakło też żołnierskiej grochówki przygotowanej specjalnie na tę wyjątkową okazję przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich „Dworzanki” w Przyborowie.

Organizatorem Gminnych Obchodów byli: Wójt Gminy Borzęcin Janusz Kwaśniak, Rada Gminy Borzęcin, Parafia pw. Św. Jana Kantego w Przyborowie, Zespół Szkolno–Przedszkolny w Przyborowie, Koło Gospodyń Wiejskich „Dworzanki” w Przyborowie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie.

Piotr Kania

Fot. Filip Czyż (GOK Borzęcin)

Fot. Maciej Mazur

Opublikowany przez Informator Brzeski Wtorek, 12 listopada 2019