Don't Miss
Home » Region » Starosta Korta odebrał dotację na 2,8 miliona złotych dla Ekonomika

Starosta Korta odebrał dotację na 2,8 miliona złotych dla Ekonomika

137 mln zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na realizację 76 projektów w sferze oświatowej. Wśród beneficjentów nie zabrakło przedstawicieli powiatu bocheńskiego. Listy intencyjne z rąk Wicemarszałka Smółki otrzymali Starosta Bocheński Adama Korta oraz Wójt Trzciany Cezary Stawarz.

Dzięki otrzymanej przez Powiat Bocheński dotacji w wysokości prawie 2,8 miliona złotych w Zespole Szkół Nr 3 w Bochni powstanie m.in. Centrum Kompetencji Zawodowej. Ponadto środki te, przyczynią się do poprawy jakości i efektywności kształcenia w Ekonomiku. Projekt dedykowany jest przede wszystkim do uczniów Technikum i Szkoły Branżowej I stopnia oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych. Całkowita wartość projektu to ponad 3 miliony złotych, a będzie on realizowany od marca 2020 do końca lipca 2023 roku.

Gratuluję i dziękuję pracownikom Starostwa, którzy we współpracy z Dyrekcją Szkoły przygotowali całą dokumentację niezbędną do złożenia wniosku. Dzięki tym środkom młodzież z Ekonomika będzie mogła w jeszcze lepszych warunkach przygotowywać się do wejścia na rynek pracy, również  nauczyciele będą mogli doskonalić swoje umiejętności – wyjaśnia starosta Korta.

W ramach projektu powstanie Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze gastronomiczno-hotelarsko-turystycznym oraz uzupełniającym administracyjno-ekonomicznym.  
Zmodernizowana zostanie pracownia gastronomiczna, powstanie również mobilna pracownia rachunkowości. Uczniowie wezmą udział w konsultacjach i wizytach zawodoznawczych,  stażach i praktykach, a szczególnie uzdolnieni będą mogli się ubiegać się przyznanie stypendium. 

Będą prowadzone zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, języków obcych: angielskiego, niemieckiego, z przedmiotów zawodowych: hotelarskich, gastronomicznych oraz w zawodzie sprzedawca. Zajęcia dydaktyczne wspomagające przygotowanie do matury, egzaminów zawodowych, konkursów z matematyki, j. angielskiego, j. niemieckiego, biologii oraz przedmiotów zawodowych w tym zajęcia kelnerskie, barmańskie, dietetyka, hotelarsko-turystyczne, przedsiębiorczość, rachunkowość.

Ciekawą propozycją będą z pewnością kursy branżowe m.in. carving, barista, barmański, sommelierski, kelnerski z flambirowaniem, barmański z elementami sommelierstwa, kasy fiskalnej, kuchnia molekularna, sztuki cukierniczej, animator czasu wolnego, księgi przychodów i rozchodów, arkusza kalkulacyjnego, płace i kadry, Płatnik, Jak założyć własną firmę, prawo jazdy kategorii „ B”.
Przewidziane są również działania mające na celu doskonalenie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji nauczycieli poprzez studia podyplomowe, kursy zawodowe, praktyki i staże.

Podczas spotkania Marszałek Smółka wręczył również list intencyjny wójtowi Trzciany. Ponad 700 tysięcy złotych przeznaczone zostanie na Nowy Oddział Przedszkolny w Trzcianie.

Zarząd Województwa Małopolskiego od lat podejmuje działania wzmacniające rozwój regionu na wielu płaszczyznach. Dostępne fundusze europejskie kierujemy m.in. na edukację, której roli nie można pominąć w budowaniu potencjału społeczno-gospodarczego Małopolski. Dlatego też potężny strumień środków trafia dzisiaj na wsparcie wychowania przedszkolnego oraz kształcenia zawodowego – podkreśla wicemarszałek Łukasz Smółka.

51 projektów wspierających wychowanie przedszkolne

Tworzenie miejsc przedszkolnych odbywa się zarówno w istniejących, jak i w nowopowstałych ośrodkach wychowania przedszkolnego. Zakłada ono dodatkowe zajęcia dla przedszkolaków m.in. matematyczno-przyrodnicze, posługiwania się językami obcymi, zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, a także kreatywności i innowacyjności. W projektach można było sfinansować adaptację lub dostosowanie pomieszczeń przedszkolnych, wyposażenie ich w niezbędny sprzęt, zabawki oraz pomoce edukacyjne. W wielu placówkach towarzyszyć temu będzie wydłużenie godzin pracy, co sprawi, że będą one bardziej dostępne dla pracujących rodziców i opiekunów dzieci.

Projekty przedszkolne to również wyrównywanie szans dzieci ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami, tak aby możliwy był jeszcze pełniejszy ich udział na tym pierwszym, ale jakże istotnym etapie edukacji.

24 projektów dotyczących kształcenia zawodowego

Wybrane projekty zakładają tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych oraz rozwijanie oferty szkół zawodowych, w tym kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami. Koncentrują się przede wszystkim na realizacji kompleksowych programów kształcenia praktycznego organizowanych u pracodawców, a także działaniach zwiększających udział młodzieży ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami, w edukacji zawodowej. W ofercie nie zabraknie również doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz orientacji zawodowej.

sp