Don't Miss
Home » Kultura » Razem Możemy Więcej

Razem Możemy Więcej

W 6 edycji programu Wspierania Aktywności Lokalnej „Razem Możemy Więcej”, organizowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, wpłynęła rekordowa liczba 846 wniosków. Z województwa małopolskiego organizacje i grupy inicjatywne złożyły 79 wniosków. Granty na łączną kwotę 47 700 zł otrzymało 7 organizacji z gmin: Gorlice, Gnojnik, Brzeźnica, Sękowa, Jordanów, Ropa i Korzenna.

Dotację w wysokości 4 200 zł otrzymało m.in. Stowarzyszenie na Rzez Pomocy Potrzebującym i Zapobiegania Patologiom Społecznym „Pomocna Dłoń” z Gnojnika na projekt „Rehabilitacja osób niepełnosprawnych”.

Celem programu „Razem Możemy Więcej” jest rozwój infrastruktury społecznej na terenach wiejskich, w tym przede wszystkim stymulowanie aktywności mieszkańców wsi w zakresie ich samoorganizacji, integracji społecznej i zawodowej. Wsparcie mogą uzyskać projekty z zakresu oświaty, ochrony zdrowia i dziedzictwa kulturowego, które przyczyniają się do budowania lokalnych społeczności. Podstawą uruchomienia programu była idea tworzenia i wzmacniania małych wspólnot na terenach wiejskich.

Na dobrą ocenę Komisji Konkursowej mogły liczyć projekty promujące wspólne działanie i aktywność jak największej liczby mieszkańców, zangażowanie większej liczby podmiotów w realizację proponowanego projektu. Znacznie gorzej były oceniane wnioski, w których aplikowano o granty na remonty i zakupy wyposażenia (np. stołów, krzeseł, garnków, zastaw stołowych, strojów ludowych itd.) bez programu włączenia w działanie mieszkańców danej wsi czy miasteczka.

„Bardzo duża liczba zgłoszeń do 6 edycji programu „Razem Możemy Więcej” do dowód na rosnącą aktywność lolalnych społeczności na terenach wiejskich. Bardzo nasz cieszy, że polska wieś się zmienia, nie tylko pod względem technicznym, ale również rośnie jej wartość społeczna” – powiedział Marek Zagórski Prezes Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. „Już teraz zapraszam do udziału w kolejnych edycjach, jednocześnie chciałbym zaznaczyć, że czekamy na projekty, które w swoich założeniach wykorzystują lokalny potencjał, promują i wspierają aktywność społeczną i obywatelską, a nie są tylko formą pomocy materialnej.” – dodał Marek Zagórski.

Od zapoczątkowania w II kw. 2009 r. Programu Wpierania Aktywności Lokalnej „Razem Możemy Więcej” do Funduszu złożono – w ramach 6 edycji Programu – 1518 wniosków. Nagrodzono 236 projektów, na łączną kwotę 956 tys. 714 zł.

Pełna lista laureatów 6 edycji programu „Razem Możemy Więcej” znajduje się na stronie www.efrwp.com.pl.


Monika Kaźmierczak, TBWA\PR