Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Sukces tegorocznej edycji FIO – Małopolska Lokalnie. Południe

Sukces tegorocznej edycji FIO – Małopolska Lokalnie. Południe

Rok 2019 jest okresem dużej aktywności młodych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych z obszaru Małopolski Południowej. W ramach ogłoszonego naboru na mikrogranty  wpłynęło aż 141 wniosków z czego 72 otrzymało dofinansowanie. 

Cztery organizacje pozarządowe będące operatorami tego programu łączą tak duże zainteresowanie grantami z bardzo dobrą oddolną promocją oraz informacją, a także stałym wsparciem dla lokalnych liderów oraz społeczności, które działają podejmując oddolne inicjatywy. 

Jak wskazuje Pani Agnieszka Dudek -Wardowska (Prezes Fundacji Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS Lider partnerstwa FIO): – Lokalna społeczność potrzebuje tego typu działań oddolnych. Mieszkańcy chętnie angażują się w liczne przedsięwzięcia. Trzeba im tylko pokazać jak to zrobić profesjonalnie i pozyskać na to środki zewnętrzne. Za niewielkie pozorem pieniądze można zrobić coś wielkiego – podkreśla Pani Prezes.

Wsparcie w ramach projektu mogły otrzymać organizację i grupy nieformalne z obszaru południowej części województwa małopolskiego (powiat: myślenicki, limanowski, gorlicki, bocheński, wadowicki, suski, nowotarski, tatrzański, Miasto Tarnów, powiat tarnowski, powiat brzeski, miasto Nowy Sącz i powiat nowosądecki). Każdy zainteresowany był objęty wsparciem w obszarze napisania projektu a także obecnie wdrażania- podkreśla Pani Monika Zawada (Prezes Babiogórskiego Stowarzyszenia Zielona Linia – jeden z Partnerów FIO) 

Fundacja Horyzont360 w tym roku przyznała łącznie 15 dotacji, w tym 5 dla młodych organizacji pozarządowych a 10 dla grup nieformalnych.

-Wnioski jakie wpłynęły na konkurs były bardzo różne tematycznie: od wyjazdów kulturalnych dla dzieci i młodzieży po zajęcia aktywizacyjne dla seniorów. Konieczne są spotkania
z mieszkańcami, animowanie ich do działania. Mieszkańcy Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz są chętni do działania, mają różne ciekawe pomysły, tylko nie każdy chce się zaangażować w formę projektu. Boją się rozliczania i wdrażania całego przedsięwzięcia, dlatego właśnie im w tym pomagamy. Mam nadzieję, że oddolne granty staną się stałym elementem działań wdrażanych na obszarze Sądecczyzny i nie tylko, co wpłynie na rozwój lokalnych społeczności  – wyjaśnia Pani Monika Bochenek  (Fundacja HORYZONT360).

W ramach działań podejmowanych przez Babiogórskie Stowarzyszenie ZIELONA LINIA ( obszar Powiatów: wadowicki, suski, nowotarski, tatrzański)- Partnera FIO, przyznano aż 23 dotacje w tym 15 dla Grup Nieformalnych  i 8 dla Organizacji Pozarządowych, zaś  Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych -MILA  (obszar Powiatów: brzeski, tarnowski, Miasto Tarnów) przyznała 7 w ramach Grup Nieformalnych i 9 dla  Organizacji Pozarządowych.

Prezes Fundacji MILA – Pani Barbara Kazior podkreśla: Lokalna społeczność Małopolski Południowej jest bardzo aktywna, chcąca podejmować oddolne inicjatywy, trzeba tylko dać im szansę. Spotykamy się w terenie z liderami lokalnymi, przedstawicielami kół gospodyń wiejskich, seniorami, chcemy ich angażować, zachęcać do działania a oni chętnie się angażują. 

Przypomnijmy, że projekt jest współfinansowany z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Ponadto projekt wspierany jest przez Firmę Wiśniowski oraz Heron Live Hotel w Siennej. 

Inicjatywy, na które otrzymano wsparcie dotyczą różnej tematyki, ale skupiają się głównie na szeroko rozumianej poprawie jakości życia oraz wsparciu oddolnych działań.
W związku z tym projekt przyczyni się m.in. do propagowaniu zdrowego stylu życia, promocji zasobów lokalnych, organizacji różnorodnych zajęć dodatkowych dla dzieci jak również osób niepełnosprawnych oraz seniorów, zapewni także środki na uroczystości, akademie i spektakle oraz wiele, wiele innych. Dodatkowo Młode organizacje mogą liczyć na wsparcie instytucjonalne w ramach projektu, tak by mogły w dalszym ciągu wypełniać swoje zadania statutowe. 

Efektami ciężkiej pracy, organizację będą mogły pochwalić się poprzez udział w plebiscycie na najlepszą inicjatywę w ramach FIO Małopolska Lokalnie. Południe, organizowanym jesienią, a finał tego wydarzenia odbędzie się w 29 października 2019 r. podczas Gali Podsumowującej projekt w Heron Live Hotel w Siennej. 

Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych