Don't Miss
Home » Region » Szansa na rozwój – starosta podpisał umowę na realizację nowatorskiego projektu

Szansa na rozwój – starosta podpisał umowę na realizację nowatorskiego projektu

Adam Korta starosta bocheński podpisał umowę ze Stowarzyszeniem Nowa Perspektywa z Biecza na realizację usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla mieszkańców Powiatu Bocheńskiego, którzy doświadczają barier w zatrudnieniu z powodu kryzysów psychicznych, choroby i niepełnosprawności.
Grupa uczestników projektu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni pn. Szansa na rozwój będzie mogła skorzystać z profesjonalnej pomocy, aby pomimo niepełnosprawności spróbować swoich sił na rynku pracy. Wśród nich jest dwóch uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Łapanowie.
Realizacja tego wspólnego przedsięwzięcia Powiatu i Stowarzyszenia daje szansę na nowatorskie rozwiązywanie problemów włączenia osób niepełnosprawnych w życie zawodowe – mówi Adam Korta, starosta bocheński  
Oferta Stowarzyszenia obejmuje realizację inicjatyw przygotowujących do podjęcia zatrudnienia, w tym m.in. staży, praktyk zawodowych, zajęć reintegracji zawodowej u pracodawcy. Uczestnicy projektu będą tez mogli skorzystać z pomocy trenera zatrudnienia wspieranego oraz innych usług ułatwiających adaptację pracownika w środowisku pracy, poradnictwa zawodowego, a także  kursów i szkoleń umożliwiających nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych.
Stowarzyszenie będzie korzystało z własnego doświadczenia w stosowaniu różnorodnych metod pracy, wynikających z indywidualnych potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym np. weekendowy wyjazd zorganizowany łącznie dla uczestników projektu i ich otoczenia z programem uwzględniającym aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością w kontekście ich funkcjonowania w gospodarstwie domowym. 

Mieszkańcy Powiatu Bocheńskiego zainteresowani udziałem w projekcie pn. Szansa na rozwój mogą zgłaszać się do PCPR w Bochni, ul. E. Windakiewicza 9/5 w dni robocze od 8 do 15. Kontaktować można się także telefonicznie: stac. 14/611 97 40 lub mob. 793 832 334 lub drogą e-mail: pcpr@powiat.bochnia.pl

sp