Don't Miss
Home » Kultura » Szkoła Muzyczna w Brzesku gotowa do rozpoczęcia roku szkolnego / zdjęcia

Szkoła Muzyczna w Brzesku gotowa do rozpoczęcia roku szkolnego / zdjęcia

Szkoła Muzyczna I stopnia w Brzesku od 1 września 2019 r. rozpoczyna ósmy rok działalności. Dotychczas mieściła się w budynku ZSP w Brzesku przy ul. Królowej Jadwigi 18. Nowy rok szkolny uczniowie rozpoczną już w nowej siedzibie. Szkoła Muzyczna została w wakacje przeniesiona do budynku PSP Nr 1 przy ul. Bartosza Głowackiego 57. W okresie wakacyjnym przeprowadzono prace remontowe w celu przystosowania pomieszczeń dla szkoły muzycznej, jak również wykonano remont pomieszczeń sanitarnych. Budynek jest już gotowy na przyjęcie uczniów.

Koszty prac związanych z przeniesieniem szkoły oraz dostosowaniem pomieszczeń wyniosły około 195 000 zł. Szkoła w nowej siedzibie dysponuje 6 salami do prowadzenia zajęć indywidualnych, 2 salami perkusyjnymi, 1 salą do audycji muzycznych i kształcenia słuchu, w której został zamontowany zakupiony ze środków MKiDN monitor interaktywny. Sala rytmiczna została odpowiednio dostosowana i wyposażona w lustra i drążki. W sali tej będą się odbywać zajęcia rytmiki z kształceniem słuchu oraz koncerty klasowe i audycje. Wszystkie prace przeprowadzone w nowej siedzibie szkoły mają na celu poprawę warunków pracy szkoły.

– Brzeski samorząd planuje po pierwsze poprawić jakość kształcenia, ale również tworzyć dobre warunki lokalowe dla dzieci oraz nauczycieli. Od 1 września 2019 r. Szkoła Muzyczna w Brzesku będzie działać w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1. Trwają właśnie prace modernizacyjne w celu adaptacji całego piętra na potrzeby młodych muzyków. Jestem przekonany, że sale które powstaną będą spełniać oczekiwania zarówno pedagogów jak i dzieci. Wreszcie uczniowie będą mogli w odpowiednich warunkach doskonalić grę na instrumentach – mówi burmistrz Tomasz Latocha.

Szkoła otrzymała dofinansowanie na zakup instrumentów dla Szkoły Muzycznej I stopnia w Brzesku z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Programie Infrastruktura szkolnictwa artystycznego 2019 w kwocie 40 000 zł (wkład własny to kwota 17 300 zł). Łączna kwota zadania to 57 300 zł. Daje to szkole możliwość rozszerzenia oferty edukacyjnej dla najmłodszych dzieci. Umożliwienie rozpoczęcia nauki w jak najmłodszym wieku, w przyszłości zwiększa szanse na podjęcie nauki w szkole muzycznej II stopnia.

Ze środków otrzymanych z MKIDN zakupione zostaną kolejne instrumenty takie jak: akordeon średniej wielkości, dzwonki orkiestrowe, tom-tomy, wiolonczelę 1/8, 2 altówek 12′, pianino. W ramach przyznanych środków zakupimy również monitor interaktywny. Na zajęciach kształcenia słuchu, rytmiki i audycji muzycznych monitor interaktywny będzie głównym nośnikiem treści i narzędziem pracy uczniów i nauczycieli. Monitor daje możliwość prezentacji widowisk muzycznych w wykonaniu światowej sławy muzyków, które są dla uczniów niedostępne: opery, balet, koncerty.

IB

Fot. Maciej Mazur

Szkoła Muzyczna I stopnia w Brzesku już po remoncie

Szkoła Muzyczna I stopnia w Brzesku już po remoncie

Opublikowany przez Informator Brzeski Sobota, 31 sierpnia 2019