Don't Miss
Home » Tag: Borzęcin

Tag Archives: Borzęcin

Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych odbudowuje

Trwają prace w zakresie odbudowy popowodziowej na Uszwicy i innych potokach w gminie Borzęcin, będących w zarządzie MZMiUW w Krakowie. W roku ubiegłym za kwotę 4 milionów 300 tysięcy złotych zabezpieczono wyrwy i odbudowano zagrożone odcinki obwałowań w Borzęcinie i w Bielczy. Kolejne środki finansowe zostaną przeznaczone na prace w roku bieżącym. W ramach zakładanych prac przewiduje się modernizację prawego ...

Read More »

Majówka Patriotyczna gminy Borzęcin

Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie, Agencja Artystyczna Art Event Łukasz Kornaś oraz Zespół Szkół i Przedszkola im. Kardynała Stefana Wyszyńskiegow Przyborowie pod honorowym patronatem Wójta Gminy Borzęcin Janusza Kwaśniaka   ZAPRASZAJĄ NA GMINNE OBCHODY ŚWIĘTA KONSTYTUCJI POŁĄCZONE Z OBCHODAMI DNIA STRAŻAKA PRZYBORÓW, Wtorek 3 maja 2011   Plan uroczystości: Godz. 14:00  Msza święta w kościele parafialnym w Przyborowie Godz. 15:00  ...

Read More »

Odbudowa drogi „Borek – Granice” w Borzęcinie

Trwa II etap odbudowy drogi gminnej „Borek – Granice” w Borzęcinie. Przed kilkoma dniami na odcinku 1 550 metrów położono nową nawierzchnię bitumiczną. Realizowane jest czyszczenie i odmulanie rowów w ciągu drogi oraz uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym. Wartość robót II etapu prac zamyka się kwotą 473 tysiące 775 złotych. Wspomnieć należy, że w ubiegłym roku w ramach I etapu odbudowy ...

Read More »

Gmina sprzedaje atrakcyjne działki budowlane

Ponad 30 działek budowlanych w atrakcyjnych lokalizacjach w Borzęcinie, Łękach i Przyborowie wystawi niebawem na sprzedaż gmina Borzęcin. To wyjście naprzeciw licznym zainteresowanym z gminy i z poza niej, którzy od kilkunastu miesięcy kierują do Urzędu zapytania w tym zakresie. Przygotowane do sprzedaży działki, powiększą obszary dotychczasowej zabudowy. Pierwsze działki już sprzedano. W dniu 24 lutego br. odbył się publiczny ...

Read More »

Remont stadionu „Sokoła”

Sprawnie przebiegają prace budowlane na zadaniu „Przebudowy obiektu sportowego Sokoła w Borzęcinie – Borku”. Wykonawca, jakim jest firma GRETASPORT z Dąbrowy Górniczej, dynamicznie nadrabia czas, który został skradziony przez wczesną i długą zimę. Wykonano już podbudowę pod boisko ze sztuczną trawą, podbudowę pod boiska do koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej oraz pod korty tenisowe. Trwa modernizacja płyty boiska z trawy ...

Read More »

Skorzystaj ze środków Lidera

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu pomyślnie zakończyła proces rozszerzania pod koniec marca podpisano w Urzędzie Marszałkowskim stosowną umowę w tym zakresie. Obecnie obejmuje cztery gminy: Borzęcin, Radłów oraz Brzesko i Dębno. Tak więc w bieżącym roku po raz pierwszy wszyscy mieszkańcy całego poszerzonego obszaru będą mogli uczestniczyć w naborach w ogłaszanych przez LGD konkursach grantowych. Zarząd Stowarzyszenia „Kwartet ...

Read More »

Ograniczyć uciążliwości

W gminie Borzęcin wybudują nowe drogi   W dniu 14 kwietnia br. w Urzędzie Gminy w Borzęcinie odbyło się spotkanie przedsiębiorców prowadzących na terenie gminy Borzęcin działalność w zakresie eksploatacji kruszyw i zamierzających inwestować w branży około budowlanej dotyczące rozwiązania problemów komunikacyjnych i ustalenia zasad korzystania z dróg gminnych i powiatowych w związku z transportem ciężkim. W spotkaniu oprócz przedsiębiorców ...

Read More »

Wiertniczy boom

Jak donosi Newsweek Polska 10/2011 z dnia 13 marca 2011 roku w Polsce trwa wiertniczy boom. Zarażeni światową gorączką surowcową inwestorzy przekopują Polskę w poszukiwaniu cennych metali i minerałów. W kolejce po pozwolenia na próbne odwierty czekają przede wszystkim poszukiwacze ropy naftowej, gazu i miedzi. Od uzyskania koncesji na poszukiwanie (czyli dokładnie sprawdzenie objętości i struktury złoża) do czasu rozpoczęcia ...

Read More »

Ostatnie prace nad monografią Gminy Borzęcin

4 marca odbyło się robocze spotkanie prof. dr. hab. Józefa Hampla z wójtem gminy Borzęcin Januszem Kwaśniakiem i z niżej podpisanym, dotyczące powstającej monografii Gminy Borzęcin. Autorzy poszczególnych rozdziałów złożyli już maszynopisy na ręce redaktorów. Jednak niektóre z artykułów, ze względu na potrzebę dokonania niezbędnych poprawek, są ostatecznie dopracowywane. Podczas rozmowy ustalono, że recenzentem monografii zostanie prof. dr hab. Franciszek ...

Read More »