Don't Miss
Home » Kultura » Ostatnie prace nad monografią Gminy Borzęcin

Ostatnie prace nad monografią Gminy Borzęcin

Ostatnie prace nad monografią Gminy Borzęcin

4 marca odbyło się robocze spotkanie prof. dr. hab. Józefa Hampla z wójtem gminy Borzęcin Januszem Kwaśniakiem i z niżej podpisanym, dotyczące powstającej monografii Gminy Borzęcin. Autorzy poszczególnych rozdziałów złożyli już maszynopisy na ręce redaktorów. Jednak niektóre z artykułów, ze względu na potrzebę dokonania niezbędnych poprawek, są ostatecznie dopracowywane. Podczas rozmowy ustalono, że recenzentem monografii zostanie prof. dr hab. Franciszek Leśniak z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Jego opinia będzie niezwykle istotna przed skierowaniem monografii do prac redakcyjnych w wydawnictwie.

W monografii tej znajdą się też biogramy niektórych postaci umieszczonych na stronie portalu Gminy Borzęcin, w zakładce Znani i Zasłużeni. Obecnie trawa pozyskiwanie zdjęć oraz innych materiałów, które będą stanowiły dopełnienie tekstu monografii. Przewidywana jest też kolorowa wkładka z fotografiami oraz mapy obrazujące zmiany obszaru i granic tak gminy, jak i poszczególnych miejscowości. Celem wydania monografii – aby nie generować kosztów wyłącznie budżetu własnego gminy – wójt Janusz Kwaśniak wystąpi do Lokalnej Grupa Działania Kwartet na Przedgórzu z wnioskiem o dofinansowanie wydawnictwa ze środków unijnych.

 

Lucjan Kołodziejski