Don't Miss
Home » Region » Tarnów: Nagrodzona praca powstała dzięki ZMT

Tarnów: Nagrodzona praca powstała dzięki ZMT

Prezes_tarnowskiego_oddzialu_SEP_Antoni_Maziarka_wrecza_Współdziałanie szkolnictwa wyższego z przemysłem daje rezultaty. Praca dyplomowa studentów tarnowskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej opracowana we współpracy z Zakładami Mechanicznymi Tarnów zwyciężyła w Konkursie na najlepszą pracę dyplomową wyższych szkół technicznych o profilu elektrycznym i elektronicznym. Konkurs w regionie tarnowskim zorganizowało Stowarzyszenie Elektryków Polskich.

Tytuł zwycięskiej pracy brzmi „System zadawania trajektorii ruchu robota w oparciu o współrzędne GPS”. Jej autorami są absolwenci kierunku elektronika i telekomunikacja największej tarnowskiej uczelni Rafał Wantuch i Michał Stec. Ten ostatni został właśnie zatrudniony w Centrum Badawczo-Rozwojowym Zakładów Mechanicznych. System, który opracowali dotyczy urządzenia, które może być wykorzystywane w celu transportowym. Porusza się ono korzystając z nawigacji satelitarnej, a wytyczanie trasy zostało zintegrowane z aplikacją Google Maps. – Opracowaniu tematu poświęciliśmy kilka miesięcy pracy, ale efekt przerósł nasze oczekiwania. Nie spodziewaliśmy się, że już pierwszy z większych, zrealizowanych projektów zostanie nagrodzony – mówi Michał Stec.

Warto dodać, że w konkursie wyróżniona została także praca, której autorem jest Jan Dolasiński, również absolwent PWSZ, obecnie stażysta Zakładów Mechanicznych Tarnów. W tym wypadku kapituła konkursu doceniła opracowanie zatytułowane „Mobilne urządzenie do pomiaru szybkości wznoszenia i wysokości lotu”. Zdaniem oceniających zastosowane rozwiązania i funkcjonalność urządzenia w niewielkim stopniu ustępuje profesjonalnym wariometrom.

W ramach współpracy przedsiębiorstwa z Państwową Wyższą Szkołę Zawodową kilkunastu studentów Instytutu Politechnicznego pisało prace dyplomowe. W uzyskaniu tytułu inżyniera pomogło im między innymi opracowanie systemu, przeznaczonego dla dowódcy wozu amunicyjnego.

Prócz współpracy przy pisaniu prac dyplomowych studenci PWSZ odbywali w firmie także praktyki zawodowe. Ponadto, podczas wycieczek dydaktycznych, obserwowali od strony praktycznej procesy technologiczne. Brali też udział w prezentacji gotowych wyrobów.

mk

One comment

  1. Chyba wiele będzie zależało też od dokładoności map gps – póki co można w niektórych miastach kręcić się w kółko albo na trasie wjechać na autostradę w budowie…