Don't Miss
Home » Felietony » To był udany rok – rozmowa z Wójtem Gminy Borzęcin Januszem Kwaśniakiem

To był udany rok – rozmowa z Wójtem Gminy Borzęcin Januszem Kwaśniakiem

Jak wyglądał mijający rok pod względem inwestycji w Gminie Borzęcin?

Wójt Gminy Borzęcin Janusz Kwaśniak: Był to niezwykle udany rok pod względem inwestycji realizowanych z budżetu Gminy Borzęcin przy udziale środków zewnętrznych, pozyskanych dzięki dobrze przygotowanym projektom. Przy wydatkach budżetu bliskim 50 milionom złotych na inwestycje przeznaczyliśmy co czwartą złotówkę, co stanowi kwotę 12 milionów 442 tysięcy złotych, realizując szereg istotnych dla mieszkańców gminy zadań. Warto wymienić najważniejsze z nich. Zakończyliśmy termomodernizację budynku Urzędu Gminy, czyli ostatniego nie termomodernizowanego budynku komunalnego. Remont był możliwy dzięki porozumieniu w zakresie partycypacji w kosztach z współwłaścicielem obiektu, którym jest Poczta Polska. Wykonana została głęboka termomodernizacja z dociepleniem budynku i budową nowego systemu grzewczego, zainstalowano pompę ciepła, zamontowano instalację fotowoltaiczną i wymieniono oświetlenie na LEDowe. W wyniku zrealizowanych prac budynek będzie generował niższe koszty utrzymania o około 40 – 50%. Kolejną wykonaną inwestycją była budowa nowej drogi pn. „Zagórze” w Przyborowie wraz ze ścieżką rowerową. Prace prowadzono na odcinku 1556 metrów. Łączy ona drogę powiatową relacji Borzęcin – Przyborów z drogą gminną Łazy – Rudy Rysie wyprowadzając ruch w kierunku drogi wojewódzkiej 768. Inwestycja spowoduje, że transport ciężki z działających w tej części gminy żwirowni oraz firm zostanie wyprowadzony poza ciągi dróg powiatowych i zwartą zabudowę Przyborowa oraz Borzęcina – Borku. Ma to istotny wpływ na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Kolejnym zadaniem jest przebudowa remizy OSP w Borzęcinie Górnym. W ramach realizacji inwestycji powstaną dwa dodatkowe pomieszczenia garażowe dla pojazdów OSP, sala szkoleniowa i wielofunkcyjna z zapleczem, wybudowana zostanie winda i zlikwidowane zostaną bariery architektoniczne, przebudowane zostaną sanitariaty i ciągi komunikacyjne. Na terenie przyległym do obiektu powstanie plac z małą architekturą, zielenią i miejscami parkingowymi. Warto dodać, że w budynku mieści się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Prowadzone prace, które zgodnie z umową zakończą się do 30 września 2020 roku znacznie ułatwią dostęp do obiektu osobom niepełnosprawnym. Dzięki pozyskanym środkom z budżetu państwa zakończono także inwestycję odbudowy drogi „Wał Lewy”w Borzęcinie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym. Prace prowadzono na 350 – metrowym odcinku drogi. Wraz z zakończeniem tego zadania sfinalizowano realizowany w 4 etapach projekt, w ramach którego odbudowano drogi wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym na odcinku o długości 7210 metrów. Łączny koszt prowadzonych w ramach projektu prac zamknął się kwotą 15,9 miliona złotych.

Jak wyglądają plany inwestycyjne na 2020 rok?

W przyszłym roku będziemy kontynuować realizację inwestycji rozbudowy remizy w Borzęcinie Górnym, rozpoczniemy budowę Strefy Aktywności Gospodarczej w Borzęcinie – Borku, na którą pozyskaliśmy blisko 8 milionów dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, przeprowadzimy generalny remont Domu Ludowego w Borzęcinie, w którym mieszczą się Gminna Biblioteka Publiczna i Gminny Ośrodek Kultury wraz z doposażeniem obiektu i instytucji. To tylko niektóre, ale najważniejsze z planowanych do realizacji zadań.

Dziękuję za rozmowę.
Wysłuchał Tomasz Pajor

IB