Nie przegap
Strona główna » Felietony » To mój okręg – Jestem jednym z Was

To mój okręg – Jestem jednym z Was

Urodziłem się w Tarnowie, wychowałem w Pleśnej skąd pochodzę. Średnią szkołę kończyłem w Tarnowie. Od 30 lat mieszkam w Jadownikach. Prace w samorządzie zaczynałem kilkanaście lat temu od działalności w Radzie Sołeckiej i klubie sportowym LKS „Jadowniczanka” Jadowniki. Jestem trzecią kadencję aktywnym radnym Rady Miejskiej w Brzesku i sołtysem pięciotysięcznych Jadownik. Posiadam wykształcenie wyższe (administracja i polityka publiczna).

Zawsze ciągnęło mnie do pracy z ludźmi, do współdecydowania, do pomagania innym. Praca w samorządzie na poziomie gminy, czy sołectwa to odpowiedzialna i ciężka praca związana przede wszystkim z realizacją zbiorowych potrzeb mieszkańców. Jednocześnie bezpośredni kontakt z mieszkańcami to kopalnia wiedzy dotycząca problemów i oczekiwań co do realizacji najważniejszych zadań dla danej społeczności lokalnej.

Mieszkańcy oczekują zdecydowanych działań swoich posłów. Jak rozwijał się Tarnów, gdy był miastem wojewódzkim? Dlaczego zarówno on jak i inne mniejsze miasta i miasteczka naszego okręgu nie korzystają dzisiaj w pełni z dobrych zmian, a posłowie naszego okręgu nie potrafią skutecznie do tego przekonać władz w Warszawie.

Będę zdecydowanie wspierał wszelkie działania samorządów naszego okręgu, bo wiem, że małe miasta i tereny wiejskie stanowią ciągle tereny o trudniejszych warunkach życia i pracy. Nie powinno tak być. Najwyższa już pora, żeby dobry czas dla Polski był bardziej widoczny nie tylko w wielkich metropoliach, ale również w Brzesku, Bochni, Tarnowie, Dąbrowie Tarnowskiej i innych mniejszych miasteczkach i wioskach naszego okręgu.

Jestem stąd i tak jak potrafiłem zabiegać o inwestycje w Jadownikach czy Brzesku od wielu lat, tak zadbam o najbardziej pilne zadania w Waszych miejscowościach. Będę obecny na sesjach rad miejskich i powiatowych. Tam, gdzie my, aktywni sołtysi, wójtowie, burmistrzowie oraz radni, napotykamy „szklany sufit”, tam jest pole do działania dla posłów. Trzeba tylko takie działania chcieć podejmować i interesować się swoim okręgiem wyborczym. Raz na cztery lata to zdecydowanie za mało.

Będę znał każdy problem, o którego rozwiązanie zwrócą się do mnie samorządy gmin. Nie zostawię bez odpowiedzi kwestii związanych z bezpieczeństwem mieszkańców całego okręgu. Wszystkie kwestie będące w kompetencji posła będę równie sumiennie wykonywał, tak jak czynię to od lat jako sołtys i radny Brzeska. Będę to robił, bo po prostu nie potrafię inaczej.

20 lat prowadziłem działalność gospodarczą. Ułatwienia w rozwoju dla małych i średnich firm są rzeczą nie tylko istotną, ale konieczną. Konieczna jest również budowa dróg i przepraw mostowych do terenów inwestycyjnych, aby uruchomić strefy gospodarcze. Budowa zbiorników retencyjnych na Uszwicy, naprawa wałów, regulacja potoków. Zjazdy z autostrady w Bochni i Tarnowie. Realizacja czekającej lata na budowę „sądeczanki”. Doposażenia jednostek OSP.

Dziękuję za każdy głos wspierający moją kandydaturę do Sejmu.

Z wyrazami szacunku – Jarosław Sorys, Kandydat PiS w wyborach do Sejmu nr 11

3 komentarze

  1. Miłośnik Pani Talentu

    Oj Jarek, 14 X okaże się że poszło się bujac 20 tysięcy złotych na 2 tysiace głosów

  2. Dlaczego w Jadownikach obok starej poczty został w ostatnich dniach rozebrany chodnik, budowany zresztą z dużym mozołem przez wiele lat. Prywatny inwestor buduje sobie tam szwalnie i kosztem chodnika powiększył sobie parking wokół stawianego budynku. Gdzie są urzędnicy i sołtys. Z moich obserwacji wynika że tenże inwestor zagarnął kawałek drogi – Witosa bocznej.

    • Jarosław Sorys

      Zapewniam, że w żadnej mierze nie może to wpłynąć na ograniczenie bezpiecznej komunikacji dla pieszych. To że inwestor zagospodarowuje w tym miejscu swój teren zapewne robi to zgodnie z pozwoleniem które musiał uzyskać od zarządcy drogi czyli Starostwa Powiatowego. W poniedziałek jestem umówiony w Zarządzie Dróg w tej sprawie. Innej sytuacji jak przywrócenie po zakończeniu prac chodnika o tych samych parametrach nie biorę pod uwagę. Pozdrawiam.