Don't Miss
Home » Wiadomości » W „Kwartecie” po naborach wniosków. Pomoc wciąż czeka na przedsiębiorców

W „Kwartecie” po naborach wniosków. Pomoc wciąż czeka na przedsiębiorców

W październiku lokalna grupa działania „Kwartet na Przedgórzu” przeprowadziła kolejne nabory wniosków o dofinansowanie przedsiębiorców, zamierzających rozwijać działalność gospodarczą. Pomoc otrzymają również wybrane projekty, w ramach których beneficjenci będą odnawiać zabytki oraz organizować wydarzenia promujące obszar Przedgórza. 25 listopada Rada Stowarzyszenia wybrała też do finansowania najlepsze wnioski o przyznanie pomocy złożone głównie przez organizacje pozarządowe, które zaplanowały w przyszłym roku zawody sportowe i imprezy rekreacyjne. Kolejna okazja na pomoc dla przedsiębiorców już na przełomie stycznia i lutego 2020 roku.

„Kwartet na Przedgórzu” obejmuje swym działaniem mieszkańców czterech gmin: Brzesko, Borzęcin, Dębno i Radłów.

Zainteresowanie grantami

Największym zainteresowanie w październikowych naborach cieszył się tym razem projekt grantowy. Złożono 11 wniosków dotyczących organizacji zawodów sportowych oraz imprez rekreacyjnych. Do finansowania wybrano wszystkie z nich, ale tylko 8 zmieściło się w limicie dostępnych środków przeznaczanych na cały nabór. Listę utworzono na podstawie liczby punktów, jakie poszczególne wnioski otrzymały podczas oceny Rady. W kilku przypadkach, gdy wnioskom przyznano tę samą liczbę punktów, o kolejności na liście decydowała data ich złożenia. Kwota wsparcia wynosiła maksymalnie 6 tys. zł, a przyznana pomoc nie wymagała od grantobiorców wkładu własnego.

– W związku z tym, że nie wszystkie z wniosków zmieściły się w limicie dostępnych środków, wynoszącym 48 tys. zł, trzy z nich znalazły się na tzw. liście rezerwowej – informuje Zbigniew Mączka, przewodniczący Rady LGD „Kwartet na Przedgórzu”. – Jeśli, któryś z grantobiorców, znajdujących się na liście wśród pierwszych ośmiu, zrezygnuje z realizacji swego zadania, wówczas jego miejsce zajmie wniosek będący najwyżej na liście oczekujących. Warto dodać, że wszystkie z zadań będą realizowane na wiosnę i w lecie 2020 roku.

Odnowiają zabytki…

Także w przyszłym roku swoje projekty realizować będą beneficjenci, którzy otrzymali wsparcie na przedsięwziecia związane z odnową zabytków oraz promocją obszaru Przedgórza. Dzięki pozyskanym środkom w Borzęcinie zostanie odnowiony pomnik poświęcony ofiarom I i II wojny światowej. To miejsce, w którym odbywają się uroczystości patriotyczne i podczas świąt państwowych. Pomnik wzniesiony przez mieszkańców Borzęcina w 1948 roku wymaga wykonania pilnych prac konserwatorskich. Podobnie, jak w Biskupicach Radłowskich słup graniczny z 1450 roku. Także w ramach swego przedsięwzięcia Gmina Radłów uporządkuje i odnowi zabytkowe nagrobki na cmentarzu wojennym nr 268.

– Oba projekty, przyczyniając się do poprawy estetyzacji przestrzeni publicznej, zwiększą atrakcyjność turystyczną miejsc, w których znajdują się odnawiane zabytkowe obiekty. To miejsca ważne nie tylko dla lokalnej społeczności, ale także znaczące dla historii Polski – przyznaje Piotr Kania, prezes LGD.

Promują Przedgórze…

W ramach realizowanego projektu w zakresie promocji Przedgórza Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Okocimskiej przeprowadzi szereg działań, odwołujących się do historii browarnictwa na obszarze LGD. Zostanie m.in. zrealizowany film dokumentalny oraz folder poświęcony tej tematyce, będzie też można nieodpłatnie zwiedzać izbę tradycji Browaru Okocim. Organizatorzy zaproszą ponadto na dużą imprezę rekreacyjną, zorganizowaną w oparciu o występy zespołów regionalnych, kultywujących lokalną tradycję i obyczaje.

Także drugi z beneficjentów naboru wniosków z tego zakresu – Ochotnicza Straż Pożarna w Porębie Spytkowskiej – zorganizuje w ramach projektu na niespotykaną w regionie skalę pokazy dotyczace udzielania pomocy medycznej oraz z zakresu działań antyterrorystycznych. Wydarzenie powiązano również z przybliżeniem historii miejscowej OSP i jej służebnej roli dla lokalnej społeczności.

Wreszcie, dzięki pozyskanej pomocy Radłowskie Forum Rozwoju zorganizuje wydarzenie uświetniające obchody 10. rocznicy nadania praw miejskich Radłowowi. Występy, koncerty, film dokumentalny, folder, upamiętnienie zasłużonych dla miasta – to niektóre z atrakcji, które znajdą się w szerszym programie ochodów, zaplanowanych przez urząd gminy. A wśród nich są właśnie te mieszczące się w ramach projektu radłowskiego stowarzyszenia, które od wielu lat aktywnie włącza się w organizację podobnych wydarzeń…

Apel do przedsiębiorców

Niestety, nie spotkał się z większym zainteresowaniem przedsiębiorców kolejny nabór wniosków z zakresu rozwijania działalności gospodarczej. Na planowanych przez LGD około dziesięciu wniosków, zostało złożonych tylko pięć.

– Mimo wielu zapytań i udzielonych doradztw, dotyczących korzystania z tego rodzaju pomocy, przedsiębiorcy w efekcie nie decydują się na złożenie wniosków o pomoc – mówią pracownicy Biura LGD. – Dofinansowanie uzyskuje się w formie refundacji wynoszącej 50 procent wartości projektu, a otrzymanie pomocy wiąże się z utworzeniem co najmniej jednego miejsca pracy i utrzymanie go przez trzy lata. Według naszej strategii, miejsce pracy ustalono na poziomie 85 tys. zł otrzymywanej pomocy. Niestety, chętnych do skorzystania z takiego dofinansowania nie było zbyt wielu. Niewątpliwie jednym z powodów tego są mało przyjazne procedury, z którymi musi się zmierzyć przedsiębiorca-beneficjent – oceniają sytuację w LGD i już zapowiadają ogłoszenie następnego naboru. – Planujemy ogłosić go na przełomie stycznia i lutego 2020 roku. Wszystkich chętnych i dotychczas niezdecydowanych zachęcamy i zapraszamy do naszego biura w Warysiu…

Coś dla samorządów

Na przełomie stycznia i lutego „Kwartet” ogłaszać będzie też nabór dedykowany głównie samorządom gminnym z zakresu: „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”. A w nieco późniejszym terminie w ramach projektów grantowych będzie można skorzystać z dofinansowania na realizację zadań dotyczących promocji Przedgórza, wyposażenia podmiotów działających w sferze kultury oraz na przedsięwzięcia kultywujące historię obszaru…

Należy pamiętać, że to już ostatnie okazje, by w bieżącym okresie programowania skorzystać z pomocy środków unijnych, rozdzielanych za pośrednictwem lokalnych grup działania…


PK – PR

Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu”
Waryś 327 A; tel. 14 684 66 66
e-mail: biuroprzedgorze@gmail.com;
biuro@przedgorze.pl
www.kwartetnaprzedgorzu.pl

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Publikacja opracowana przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu”, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji PROW na lata 2014-2020.