Don't Miss
Home » Region » Wyjątkowy rok z ERASMUSEM w Zespole Szkół Nr 3 w Bochni

Wyjątkowy rok z ERASMUSEM w Zespole Szkół Nr 3 w Bochni

Wyjątkowy rok z ERASMUSEM w Zespole Szkół Nr 3 w Bochni

Wyjątkowy rok z ERASMUSEM w Zespole Szkół Nr 3 w Bochni

Bocheński ekonomik, dzięki swoim autorskim projektom, pozyskał dotychczas już ponad 900 000 Euro, na zrealizowanie ponad 500 zagranicznych staży zawodowych dla uczniów, w Czechach, na Słowacji, w Niemczech, w Portugalii i w Grecji. Również rok 2019 przejdzie do historii bocheńskiego Ekonomika z powodu kumulacji trzech wydarzeń związanych z realizowanym od 10 lat w Szkole programem UE, ERASMUS +

Zespół Szkół nr 3 oprócz normalnej działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej z sukcesem realizuje jeszcze jedną misję, którą nazwano w planach rozwojowych szkoły „umiędzynarodowieniem działań w dziedzinie kształcenia praktycznego uczniów kształcących się w Szkole – mówi Piotr Czekaj dyrektor Szkoły.

Obecnie w szkole trwa realizacja projektu z programu Erasmus+ z konkursu wniosków z 2018 r. pt. „Zagraniczny staż zawodowy – ścieżką indywidualnego rozwoju ucznia”, na którego realizację Szkoła otrzymała 150 000 Euro. W projekcie realizowanym w Grecji bierze udział 86 uczniów, którzy kształcą się w zawodach: technik ekonomista, technik hotelarstwa i technik żywienia i usług gastronomicznych. Celem jest podniesienie kompetencji, językowych, kulturowych i społecznych uczniów oraz zaliczenie części, przewidzianej w podstawie programowej, praktyki zawodowej.

Drugim wydarzeniem, które ten rok czyni wyjątkowym, to pozytywna ocena wniosku napisanego przez Szkołę do programu Erasmus+ w sektorze „Edukacja szkolna”.

To sektor, gdzie można pozyskać fundusze na zagraniczne kształcenie kadry nauczycielskiej. Zespół Szkól nr 3 otrzymał 34 000 Euro, które przeznaczone będą na podniesienie kompetencji językowych kadry pedagogicznej Szkoły w latach 2019 – 2021 r.

Trzecim wydarzeniem i można powiedzieć tym najważniejszym, podsumowującym pracę Szkoły przez te 10 lat z programem Erasmus+,  to przyznanie 30 września br. przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, Narodową Agencja Programu Erasmus+ dla Zespołu Szkół nr 3 w Bochni „Karty jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego”. 

Karta jakości mobilności” to uznanie operacyjnej zdolność Naszej Szkoły, do wysokiej jakości zarządzania projektami mobilności,  to swoista nagroda i wsparcie 10 letnich wysiłków Szkoły w zwiększaniu umiędzynarodowienia w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez program Erasmus+. Karta jakości uznaje również a może i przede wszystkim wysoką jakość poprzednich projektów mobilności, długoterminowe zobowiązanie do ciągłego ulepszania mobilności i strategiczne podejście Szkoły do włączania międzynarodowej mobilności do swojej działalności. To dowód dla mnie, że to co robimy w Szkole, to jak robimy w ramach Erasmusa, przynosi wymierne efekty, że ktoś to zauważa i docenia. Karta jakości to duża satysfakcja, która „smakuje” tym bardziej, bo wiem, że rocznie projekty z programu Erasmus realizuje kilkaset szkół w Polsce a przez lata zrealizowano tysiące projektów a  Kartę jakości, przez ostanie 5 lat dostało tylko 26 Szkół i instytucji – wyjaśnia Piotr Czekaj, dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Bochni.

„Karta jakości mobilności” w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego daje jeszcze jedną możliwość, która również jest bardzo ważna dla Szkoły. Umożliwia wnioskowanie do programu w uproszczonej procedurze, zgodnie z corocznymi zaproszeniami do składania wniosków w programie Erasmus +, a to otwiera nowy rozdział w organizowaniu zagranicznych staży dla uczniów. Dla szkół posiadających Kartę jakości nie ma bowiem  limitów finansowych, jeśli chodzi o dofinansowanie projektów, a co za tym idzie, Szkoła może zorganizować wyjazdy w projekcie do kilku krajów na raz i dla takiej ilości uczniów i najważniejsze także nauczycieli na szkolenia branżowe, jaką uzna za potrzebne z punktu widzenia swojego rozwoju.

sp