Don't Miss
Home » Region » Wyróżnienie dla gminy Zakliczyn za wysokie standardy ekologiczne

Wyróżnienie dla gminy Zakliczyn za wysokie standardy ekologiczne

Gmina Zakliczyn została laureatem 13. edycji konkursu ekoLiderzy 2019 ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Podczas gali finałowej burmistrz Dawid Chrobak odebrał z rąk Prezesa WFOŚiGW w Krakowie Kazimierza Koprowskiego oraz Wiceprezes Anny Biederman – Zaręba dyplom „ekoGMINY” i nagrodę finansową w kwocie 20 tys. zł. Gościem honorowym wydarzenia był Sławomir Mazurek – Wiceminister Środowiska. Wyróżnienie jest efektem przeprowadzonej w ubiegłym roku termomodernizacji budynków użyteczności publicznej.

Celem konkursu organizowanego przez WFOŚIGW jest promowanie instytucji, które w sposób szczególny przyczyniły się do poprawy stanu środowiska naturalnego w Małopolsce, korzystając z systemu finansowania ochrony środowiska na terenie województwa.

W ubiegłym roku gmina Zakliczyn zrealizowała 6 takich inwestycji proekologicznych w obiektach użyteczności publicznej – w szkole i ośrodku zdrowia w Paleśnicy, w budynku byłej szkoły w Dzierżaninach, gdzie teraz mieszczą się m.in. warsztaty terapii zajęciowej oraz w remizach strażackich w Faliszewicach, Wróblowicach i Stróżach.

Gmina Zakliczyn jest liderem w działaniach przyjaznych dla środowiska, a władze samorządowe podejmują aktywne działania na rzecz jego ochrony. Przy realizowaniu inwestycji wdrażane są wysokie standardy ekologiczne – twierdzi prezes WFOŚiGW w Krakowie Kazimierz Koprowski.

Burmistrz Dawid Chrobak powiedział, że przyznana nagroda finansowa przeznaczona zostanie na kolejne działania na rzecz ochrony środowiska. Najprawdopodobniej na wymianę pieców w budynkach użyteczności publicznej na bardziej ekologiczne.

IB