Don't Miss
Home » Kultura » „Źródło” – Małopolska Nagroda Poetycka

„Źródło” – Małopolska Nagroda Poetycka

Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie wspólnie z Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie – Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego – zorganizuje w tym roku konkurs pn. Małopolska Nagroda Poetycka „Źródło”. Konkurs skierowany jest do poetów jeszcze nieznanych bądź mało znanych, niezrzeszonych w związkach twórczych, lecz mających coś ciekawego do powiedzenia na temat: kim jesteśmy, dokąd idziemy, jak siebie jako Polaków oceniamy, czego się w życiu mamy mocno trzymać, z jakich źródeł wynika nasz system wartości, co jest w nim istotne i ważne.

Temat z pewnością zachęca do szerszej refleksji poetyckiej, połączonej z wyobraźnią i wrażliwością na piękno rodzimego krajobrazu, z empatycznym odczuwaniem bogactwa duchowego innego człowieka. Topos domu rodzinnego, motyw dzieciństwa, prawda o współczesnych dramatach ludzkich, temat ziemi, ekologii, etos pracy, patriotyzm, polskość a uniwersalność, odkrywanie siebie samego dla siebie – to tylko niektóre tematy do podjęcia i przetransponowania na język poezji.

Pomysł na konkurs zrodził się w Borzęcinie, we wspólnych dyskusjach z Józefem Baranem, naszym znakomitym poetą – komentuje Piotr Kania, dyrektor GOK Borzęcin. – Józef nosił się z zamiarem organizacji takiego przedsięwzięcia już od kilku lat – wiadomo jednak, że bez wsparcia instytucji i środków finansowych trudno to zrobić. Z pomocą przyszedł radny wojewódzki Adam Kwaśniak, któremu inicjatywa ta bardzo się spodobała i obiecał dołożyć wszelkich starań, aby tak ważna idea zyskała poparcie u władz wojewódzkich. Jak obiecał, tak zrobił. I za to bardzo dziękuję.

Konkurs Poetycki „Źródło” ma charakter otwarty. Szczególnie adresowany jest do poetów nieznanych lub mało znanych i debiutujących. Mogą w nim brać udział wszystkie osoby pełnoletnie, niezrzeszone w związkach twórczych i stowarzyszeniach literackich.

Warunkiem udziału jest nadesłanie na adres Organizatora, czterech egzemplarzy wydruków – zestawu trzech do pięciu utworów poetyckich. Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Konkurs taki jak „Źródło” zasługuje na wsparcie samorządu wojewódzkiego – mówi Adam Kwaśniak, radny województwa małopolskiego. – Wiele osób pisze do szuflady i nie ma okazji pochwalić się swoją twórczością, być docenionym przez profesjonalnych twórców, a tym samym wypłynąć na szersze wody. Ten konkurs może to zmienić.

Laureaci Konkursu Poetyckiego zostaną uhonorowani nagrodami i wyróżnieniami pieniężnymi o łącznej puli kilkunastu tysięcy złotych.

Rozstrzygnięcie i wręczenie nagród nastąpi w drugiej połowie roku podczas uroczystej gali. Nagrodzone prace oraz inne zakwalifikowane przez jury zostaną opublikowane w okolicznościowym wydawnictwie pokonkursowym.

W poezji liczy się przede wszystkim piękne „źródlane” słowo. „Bądź poezjo źródełkiem czystym, co śpiewa pod łopianem pieśń czystą o nadziei” – napisał poeta współczesny w jednym z wierszy. Takie właśnie słowa liryki czystej – celne, ważne, piękne, oryginalne i autentyczne chcielibyśmy ocalać i nagradzać w konkursie – mówi Józef Baran, przewodniczący konkursowego jury.