Don't Miss
Home » Kultura » POTRZEBA NAM POWROTU DO ŹRÓDEŁ… Podsumowano III Małopolską Nagrodę Poetycką „Źródło”

POTRZEBA NAM POWROTU DO ŹRÓDEŁ… Podsumowano III Małopolską Nagrodę Poetycką „Źródło”

Podsumowano III Małopolską Nagrodę Poetycką „Źródło”

Podsumowano III Małopolską Nagrodę Poetycką „Źródło”

Poezja współczesna zwykle kojarzona jest z utworami hermetycznymi, niekomunikatywnymi, adresowanymi do nielicznych. Na gali finałowej Małopolskiej Nagrody Poetyckiej „Źródło” okazało się, że niektóre nagrodzone i wyróżnione utwory – skądinąd świetnie interpretowane przez Beatę Paluch, aktorkę Narodowego Starego Teatru im. H. Modrzejewskiej – chociaż prezentują wysoki poziom, mogą też podobać się i być żywo oklaskiwane przez publiczność zebraną w tarnowskim ratuszu. Innymi słowy, gusty jurorów i publiczności w wielu wpadkach okazały się zbieżne.

W poniedziałek, 9 września br. odbyła się gala finałowa prowadzona przez Lidię Jazgar i uświetniona występem Andrzeja Sikorskiego. Zjawili się na niej poeci z różnych zakątków Polski, dużych miast i małych miasteczek. Werdykt krakowskiego jury (Józef Baran, Beata Paluch, prof. Marek Karwala i Adam Ziemianin), zapadł w lipcu w Borzęcinie, gdzie zrodziła się idea konkursu, realizowana przez Centrum Sztuki Mościce – Instytucję Kultury Województwa Małopolskiego i Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie. Pomysł z 2016 roku znalazł potem swój wyraz w trzech kolejnych edycjach „Źródła” w latach 2017, 2018 i 2019, gromadząc każdorazowo średnio powyżej 250 zestawów poetyckich. Zdaniem jednego z jurorów, literaturoznawcy profesora Marka Karwali: – Dzięki dużemu zainteresowaniu ze strony poetów i cennym nagrodom finansowym o wartości ponad 10 tys. złotych, stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych i „obleganych” konkursów poetyckich w skali ogólnopolskiej.

Przewodniczący Józef Baran dodaje, że również od strony jakościowej nadsyłane prace prezentowały wysoki poziom warsztatowy, szczególnie dotyczy to autorów nagrodzonych i wyróżnionych.

Znakomity poeta w swojej wypowiedzi podczas gali finałowej zwrócił uwagę na mocny nurt poezji przyrody i natury obecny w wierszach. – Tematyka ta staje się aktualnie bardzo modna np. w poezji amerykańskiej i określana jest mianem ekopoezji (poezji ekologicznej). Jest konsekwencją gwałtu dokonywanego przez bezduszną cywilizację i współczesnego obywatela globu na naturze i Matce Ziemi. Wyobcowanie człowieka w naturze i jej „wyzysk” ma swoje konsekwencje w zmianach klimatycznych w świecie doprowadzających do katastrof itd. Dostrzegają to poeci przeciwstawiając się i proponujący w swoich wierszach nie-antropocentryczną wizję świata, uwrażliwienie na przyrodę, by mogła nastąpić przemiana w świadomości współczesnego człowieka.

Beata Paluch polemizowała z poetą wskazując na konkursowe wiersze, w których rządzi tematyka dotycząca rewolucji technologicznej, mającej duży wpływ na kształtowanie świadomości młodych i najmłodszych pokoleń, żyjących czasem zbyt mocno w cyfrowym świecie. – Ja też lubię przyrodę, ale wydaje mi się, że nie ma na to rady, że młodzi znają doskonale nazwy modeli samochodów, a nie odróżniają topoli do brzozy. Taki jest po prostu „duch czasu”.

Polemikę podsumował żartobliwie Adam Ziemianin zauważając, że ta różnorodność poetyk jednak znajduje akceptację wśród jurorów preferujących różne style i poetyki.
Oprócz wspomnianej problematyki w tegorocznej edycji „Źródła” pojawiały się tradycyjne tematy odwieczne w poezji, jak: miłość, rodzina, piękno krajobrazu, wspomnień z dzieciństwa, eschatologia, relacje międzyludzkie, przemijanie, choroba i śmierć. Zdarzały się też historie ludzkie bezpośrednio mające związek z emigracją, tęsknotą za opuszczonym gniazdem rodzinnym, również teksty opisujące dramaty i konflikty na styku tradycyjny etos i nowe myślenie, co w formie odzwierciedlało się w zderzeniu języka potocznego (gwary, stylizacji) z językiem wysokiego stylu (sakrum).

Wszyscy uczestnicy gali mogli odebrać tomik z utworami nagrodzonymi i wyróżnionymi w ramach konkursu.
– Z organizacyjnego punktu widzenia, wszystko pięknie się udało, a sam konkurs jest przykładem dobrej współpracy gminnej instytucji kultury z instytucją wojewódzką – mówi Piotr Kania, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie, współorganizator. – W imieniu swoim, ale przede wszystkim ponad dwustu poetów z całej Polski dziękuję Agnieszce Kawie – dyrektorce Centrum Sztuki Mościce za kontynuowanie idei „Źródła”, pracownikom instytucji zaangażowanym w jego organizację, a w szczególności zastępcy dyrektora Markowi Karpińskiemu i Annie Sadowskiej za ścisłą współpracę na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy. Z pewnością cieszą opinie fachowców i uczestników, że to jeden z najliczniej obsadzonych konkursów poetyckich w Polsce, a wyróżnione i nagrodzone prace stoją na dobrym i bardzo dobrym poziomie. Zdecydowanie warto tę ideę rozwijać.

Zarówno jurorzy, jak i organizatorzy, zapowiadają kolejną edycję za rok, bo jak podsumowała prowadząca spotkanie Lidia Jazgar: – POTRZEBA NAM POWROTU DO ŹRÓDEŁ W CZASACH, KIEDY NAM SIĘ WSZYSTKO POMIESZAŁO.

(h)

Protokół Jury Konkursowego Małopolskiej Nagrody Poetyckiej „Źródło” – edycja trzecia, 2019

Jurorzy, w trakcie spotkania w dniu 20 lipca 2019 roku w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie, w składzie: Józef Baran (przewodniczący), prof. dr hab. Marek Karwala, Beata Paluch, Adam Ziemianin (członkowie Jury) uzgodnili wspólny werdykt i wybrali nagrodzone prace konkursowe.

Za najlepszy zestaw konkursowych wierszy nagrody pieniężne otrzymali następujący uczestnicy:
I nagroda, 3 500 zł
zestaw oznaczony godłem Żarnowiec – Elżbieta Galoch, Turek,
II nagroda, 2 500 zł
zestaw oznaczony godłem Anabel – Teodora Pikuła, Lublin,
III nagroda, 1 500 zł
zestaw oznaczony godłem Świętosław – Marzenna Lewandowska, Kowal.

Cztery równorzędne wyróżnienia w wysokości 600 zł za swe zestawy wierszy otrzymują (w kolejności alfabetycznej godeł):
COMO, Piotr Bohdziewicz, Łódź,
Dygresja, Małgorzata Januszewska, Częstochowa,
Kwiat jednej nocy, Maria Gibała, Przemyśl,
Podbiał, Magdalena Cybulska, Łódź,

Trzy równorzędne Nagrody Specjalne, za utwór związany z regionem Małopolski, otrzymują następujący uczestnicy za zestawy wierszy (w kolejności alfabetycznej godeł):
Benedykta 56, godło: Tofik, Janusz Wojewoda, Rzeszów,
Nieznajowa, godło: Wafel krzemowy, Jacek Józefczyk, Jasło,
Gdzie król, kat, Nowak i ja, godło: Wiklina, Irena Niedzielko, Zalasowa.

Wyróżnienia honorowe, nagrodzone publikacją w wydawnictwie pokonkursowym, przyznano następującym wierszom:
Madonna w wieńcu z ziół, godło: Makatka ze sznurków, Arkadiusz Stosur, Kraków,
Jak to na wojence ładnie, godło: Odyseja, Monika Deker-Kot, Lipnik,
Szuflada, godło: Marian, Irena Żukowska-Rumin, Kielce,
(nieczysty jest Bóg…), godło: Na więcej, na przepadłe, Piotr Przybyła, Karpacz,
Matura, godło: Zielony pies, Jan Biela, Myślenice,
Józwowa, godło: Aladama, Mariola Kruszewska, Mińsk Mazowiecki,
Warkoczyk, godło: Kolory, Łucja Staszak, Śrem,
Tydzień w stanach, godło: Dusiżanka, Kinga Dusik, Kraków,
Źródło, godło: Borówka, Wiesława Raczkiewicz, Szczawno-Zdrój,
Rodzina zastępcza, godło: Natura, Anna Zagroba, Ostrów,
3., godło: Rozmarzony anioł, Zdzisław Drzewiecki, Biały Bór,
Na swoim miejscu, godło: Kruk, Mirosław Kowalski, Mysłowice,
Prośba do Andrzeja S., godło: Borsalino, Zbigniew Pikuła, Majkowice,
Księżyc wciąż pachnie, godło: Kawon, Hanna Szymborska, Mrągowo,
1 000 000 001, godło: Kuoka, Joanna Sepełowska, Poznań,
Zaimki bezwzględne, godło: Śliwkowy, Paweł Podlipniak, Radom,
(moja wiara…), godło: Ognik, Angelika Sadurska-Siedlecka, Lublin,
Mogłaby, godło: Musztarda po obiedzie, Ewelina Kuśka, Jastrzębie-Zdrój,
Byt w niebycie, godło: Stokrotka, Małgorzata Guz, Fanisławice,
Święty, godło: Jaskółka, Piotr Kawa, Rzeszów,
Koncert uliczny, godło: Maksymilian, Janusz Koryl, Rzeszów,
Źródło, godło: Trzcinniczek, Tadeusz Charmuszko, Suwałki,
(rzeka pija…) i (w każdej kropli…), godło: Jama, Bartosz Czarnotta, Krzyżowa.
Rzeka, godło: Babie lato, Władysław Edelman, Zielona Góra
Żebrak, godło: Andromeda, Marek Szewczyk, Poznań,
/–/ Józef Baran /–/ Marek Karwala /–/ Beata Paluch/–/ Adam Ziemianin

Fot. Maciej Mazur

Fot. Maciej Mazur

Opublikowany przez Informator Brzeski Wtorek, 10 września 2019