Don't Miss
Home » Region » Powiat bocheński wspiera mieszkańców w rozwoju zawodowym

Powiat bocheński wspiera mieszkańców w rozwoju zawodowym

12 powiatów włączyło się w inicjatywę marszałka Witolda Kozłowskiego dotyczącą wzmocnienia współpracy na rzecz rozwoju zawodowego Małopolan. 10 września wsparł ją również Powiat Bocheński. W Bochni została podpisana deklaracja w tej sprawie pomiędzy dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie Janem Gąsienicą-Walczakiem – reprezentującym instytucję województwa małopolskiego a starostą bocheńskim Adamem Kortą.

Tego samego dnia zostały podpisane również porozumienia pomiędzy Janem Gąsienicą-Walczakiem, dyrektorem WUP w Krakowie, a burmistrzami i wójtami gmin Powiatu Bocheńskiego. W uroczystości wziął udział Stanisław Bukowiec, Radny Województwa Małopolskiego. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego reprezentowała Marta Zając, zastępca dyrektora Departamentu Generalnego.

Wydarzenie to wpisuje się w strategię wspierania mieszkańców w ich rozwoju i dostosowania kompetencji zawodowych do potrzeb pracodawców, która jest realizowana na wszystkich szczeblach administracji w naszym regionie. Małopolska bowiem na bieżąco reaguje na zmiany na rynku pracy, zwłaszcza te związane z zapotrzebowaniem na nowe kompetencje pracujących Małopolan i osób powracających do naszego regionu z zagranicy.

Projekty województwa małopolskiego „Kierunek Kariera” i „Kierunek Kariera Zawodowa” to konkretna oferta dla mieszkańców regionu – można otrzymać niemal 7000 zł dofinansowania na szkolenia za pośrednictwem systemu bonów szkoleniowych.

Głównym celem projektów jest podnoszenie kompetencji językowych, cyfrowych i zawodowych zgodnie ze wskazaniami przeprowadzonego wspólnie z doradcą zawodowym Bilansu Kariery. – Do 2023 roku prawie 23,5 tys. pracujących Małopolan w wieku 25 lat i więcej podniesie swoje kwalifikacje, wykorzystując bony na szkolenia dostępne w projekcie „Kierunek Kariera”. Wśród nich będzie prawie 2,5 tys. osób po 50-tce i prawie 10 tys. osób z niskimi kwalifikacjami – informuje dyrektor Jan Gąsienica-Walczak.

Z kolei dla osób powracających z zagranicy, pozostających bez pracy, jest projekt „Nowy Start w Małopolsce”, w którym oprócz Bilansu Kariery można uzyskać pomoc w znalezieniu dofinansowania na dalszy rozwój, zatrudnienie i osiedlenie się na stałe w Małopolsce.

Kolejne deklaracje i porozumienia zostaną podpisane 16 września w Wadowicach, 18 września w Proszowicach, 20 września w Wieliczce i 27 września w Miechowie.

sp