Don't Miss
Home » Religia » Relikwie bł. Karoliny Kózkówny w kościele w Mokrzyskach

Relikwie bł. Karoliny Kózkówny w kościele w Mokrzyskach

W niedziele 31 marca 2019 r. Do kościoła parafialnego zostały uroczyście wprowadzone relikwie dziewicy i męczennicy. Wprowadzenie poprzedziła scena teatralna przygotowana przez dzieci z parafialnego przedszkola im. bł. Karoliny. W czasie przedstawienia przypomniano najważniejsze fakty z życia patronki.

Dzieci towarzyszyły następnie uroczystemu wniesieniu relikwii bł. Karoliny, które z jej sanktuarium przywiózł kustosz ks. prał. Zbigniew Szostak. Mszy św. koncelebrowanej przez ks. proboszcza prał. Jana Panka, byłego proboszcza, ks. prał. Mariana Wala, ks. prof. Józefa Stalę z UPJPII w Krakowie i ks. Jerzego Borczewskiego, proboszcza parafii w Pogórskiej Woli, przewodniczył ks. prał. Władysław Pasiut ze Szczepanowa.

W homilii kustosz sanktuarium bł. Karoliny ks. Szostak podkreślił, że do parafii w Mokrzyskach przybyła jeszcze jedna osoba.

– Jest nią bł. Karolina w znaku relikwii, ale nade wszystko w przykładzie życia, które niosło innym radość. Karolina była radością swoich rodziców i rodzeństwa, rówieśników, którym mówiła o Bogu pod gruszą, chorych, którym pomagała w przyjęciu Pana Jezusa, ks. Mendrali, którego wspierała w duszpasterstwie. Śmierć nie przerwała tej misji. Dziś Karolina niesie radość pragnącym żyć w czystości serca, chorym, którym wyprasza cud uzdrowienia, cierpiącym z powodu przemocy, wypadków, którym pomaga wrócić do normalnego życia. Karolina może to robić, ponieważ jest błogosławiona, czyli szczęśliwa. A jej szczęściem jest sam Bóg. To dla nas wskazówka. Nic i nikt nie potrafi nam dać pełnego szczęścia. Tylko Bóg, ponieważ On nie przemija, jak wszelkie dobra tego świata czy osoby, które mogą dać szczęście jedynie na krótki czas. Z życia z Bogiem rodzi się w sercu prawdziwa radość, którą możemy się dzielić z innymi – mówił w homilii kapłan.

Ks. Szostak poświęcił także figurę bł. Karoliny, która została umieszczona w głównej nawie kościoła.

– Parafianie jednogłośnie zdecydowali, że to miejsce należy się bł. Karolinie. Rzeźbę wykonał Tadeusz Kowal – mówi ks. proboszcz Jan Panek.

Ks. Marian Wal przypomniał, że bł. Karolina od prawie 30 lat jest droga sercom mieszkańców Mokrzysk.

– Patronuje naszemu przedszkolu parafialnemu i jest bliska nie tylko dzieciom, ale i młodzieży, dla której stanowi piękny przykład chrześcijańskiego życia – mówi emerytowany proboszcz.

W kościele w Mokrzyskach przechowywane są relikwie Krzyża Świętego, św. Marii Goretti, a od 31 marca 2019 roku relikwie bł. Karoliny.

Galeria zdjęć <==

Tarnowski Gość Niedzielny