Nie przegap
Strona główna » Region » Sprzęt do ratownictwa medycznego dla OSP z Funduszu Sprawiedliwości

Sprzęt do ratownictwa medycznego dla OSP z Funduszu Sprawiedliwości

W 2017 roku Gmina Drwinia złożyła w ogłoszonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości naborze wniosek na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Sprawiedliwości w ramach Programu I, Priorytet III B: Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacji skutków pokrzywdzenia przestępstwem.
Z pozyskanych środków zakupiony został sprzęt ratownictwa medycznego – zestawy PSP R1, które trafiły do sześciu jednostek OSP z terenu naszej gminy, które do tej pory takiego sprzętu nie posiadały.  W dniu 29.12.2017 r.

Wójt Gminy Drwinia Jan Pająk wraz z Zastępcą Mateuszem Kracikiem przekazali zakupione  zestawy ratownictwa medycznego PSP R1 przedstawicielom jednostek OSP Bieńkowice, Dziewin, Grobla, Niedary, Świniary oraz Wyżyce.
Strażacy ochotnicy są najczęściej pierwszymi na miejscu wypadków i to od ich natychmiastowej pomocy zależy życie poszkodowanych. Nowoczesny sprzęt zakupiony dzięki środkom z Funduszu Sprawiedliwości pomoże strażakom w ratowaniu poszkodowanych bezpośrednio na miejscu zdarzenia. Realizacja wyżej wymienionego zadania stanowi uzupełnienie działań podjętych w 2017 r. w zakresie przeszkolenia członków OSP z terenu gminy w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Sprzęt jaki obecnie posiadają wszystkie jednostki OSP w naszej gminie stawia przed strażakami nowe wymagania w zakresie doskonalenia umiejętności udzielania pierwszej pomocy, które mogą w przyszłości być bardzo przydatne jeśli zajdzie taka potrzeba.

Zadanie współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości  w wysokości:  34 992 zł.

ug