Don't Miss
Home » Kultura » Zabytki jak nowe – dotacje z Urzędu Marszałkowskiego

Zabytki jak nowe – dotacje z Urzędu Marszałkowskiego

Średniowieczne zamki, urokliwie położone dworki i wille, wzbudzające zachwyt kaplice, kościoły, cerkwie i synagogi, a nawet… budynek dawnego aresztu – te i wiele więcej zabytkowych budynków w całej Małopolsce czeka renowacja. Dzięki wsparciu finansowemu samorządu województwa wypięknieje aż 120 obiektów z regionu. W tym roku przeznaczono na ten cel już po raz kolejny niebagatelną kwotę 2,6 mln zł. Środki trafią również do większości gmin z terenu Powiatu Brzeskiego.

– Małopolskie zabytki zachwycają przyjezdnych z całego świata, a warto przypomnieć, że turyści coraz częściej odwiedzają też mniej znane miejscowości naszego regionu. To właśnie także w nich – wioskach, małych miastach i miasteczkach – można znaleźć zabytki, które są świadectwem wspaniałej historii i tradycji. W sumie w Małopolsce jest ich aż 50 tysięcy, a dzięki wsparciu z budżetu województwa w tym roku kolejne 120 zostanie odnowionych i zabezpieczonych przed nieuchronnym upływem czasu – mówi Leszek Zegzda z zarządu województwa i dodaje, że samorząd województwa od 19 lat bezustannie przeznacza każdego roku niemałe środki na ten cel.

– W sumie od 1999 r. kwota naszego wsparcia to aż 56 mln zł. Pieniądze te pozwoliły na odnowienie niemal 1700 obiektów we wszystkich zakątkach województwa – podkreśla z dumą Zegzda.

Jakie miejsca znalazły się w tym roku wśród dofinansowanych obiektów?

Dzięki przyznanym właśnie dotacjom z budżetu województwa, w 2018 r. renowacja czeka m.in. willę Lubomirskich w Kochanowie – wykorzystywaną niegdyś m.in. jako dom wakacyjny dla sierot, XVII-wieczny zakład karny w Nowym Wiśniczu czy też średniowieczny zamek w Dobczycach. Prace remontowe obejmą też miejsca kultu religijnego, które czekają kompleksowe remonty, renowacje posadzek czy zapierających dech w piersiach sklepień, ołtarzy i ikonostasów. A to tylko niektóre z dofinansowanych projektów.

Lista projektów – Powiat Brzeski

  • Brzesko, neogotycka kaplica Sumińskich-Ożegalskich, XIX/XX w., remont kaplicy – etap II / Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Matki Kościoła i św. Jakuba Ap. w Brzesku / 15 000 zł
  • Szczurowa, zespół dworski, 1854-1860, konserwacja polichromii ściennej na stropie sali narożnej południowo-wschodniej w pałacu Kępińskich w Szczurowej o powierzchni 37,7 m2 / Gmina Szczurowa / 30 000 zł
  • Gnojnik, kościół parafialny pw. św. Marcina Biskupa, 1766 – ołtarz główny, III etap pełnej konserwacji technicznej i estetycznej / Parafia Rzymskokatolicka pw. św. / Marcina Biskupa w Gnojniku / 20 000 zł
  •  Borzęcin, kościół parafialny pw. Narodzenia NMP, ołtarz św. Józefa (1930-31) i rzeźba (figura) św. Sebastiana (II poł. XIX w.), konserwacja techniczna i estetyczna ołtarza św. Józefa i figury św. Sebastiana / Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Borzęcinie / 15 000 zł
  • Dębno, polichromia wnętrza, kamienne obramienia okien i sakrarium, XV w. – XX w., pełna konserwacja polichromii (II etap) oraz kamiennych obramień okiennych i sakrarium / Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Małgorzaty w Dębnie / 20 000 zł
  • Czchów, gotyckie polichromie prezbiterium kościoła parafialnego pw. Narodzenia NMP, XIV w., konserwacja
    odsłoniętych polichromii gotyckich glifu okiennego i górnej partii południowej ściany prezbiterium / Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Czchowie / 30 000 zł

Przypomnijmy, że dotacje przyznane w ramach konkursu „Ochrona zabytków Małopolski” trafią do właścicieli lub posiadaczy zabytkowych obiektów, w tym osób prywatnych, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, parafii i gmin wyznaniowych.

Wykaz wszystkich przyznanych dotacji (PDF) <==

Biuro Prasowe UMWM