Don't Miss
Home » Tag: Kwartet na Przedgórzu

Tag Archives: Kwartet na Przedgórzu

Nowy zarząd na trudny czas…

Zanim poszerzono skład obecnego zarządu, rezygnację złożyła skarbnik Joanna Adamska. Zatem, by skompletować 10-osobowy skład odbyło się głosowanie, w wyniku którego wybrano: Olgę Kwaśniak, Łukasza Wronę i Jarosława Sorysa (wszyscy z gminy Brzesko) oraz Marię Malinowską (gmina Dębno). Zgodnie z podjętą uchwałą ich kadencja rozpocznie się 1 sierpnia br. W zarządzie pozostały następujące osoby: Piotr Kania (prezes) i Adam Kwaśniak ...

Read More »

Jak skomercjalizować lokalne produkty?

Wspólnie z pięcioma innymi lokalnymi grupami działania z województwa małopolskiego Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu” realizuje projekt współpracy pod nazwą Komercjalizacja Produktu Lokalnego. Testowanie wybranych potraw przygotowywanych na bazie tradycyjnych przepisów pozwoli stworzyć najbardziej optymalną ścieżkę do wprowadzenia lokalnych produktów na rynek. Realizacja projektu współpracy stała się też okazją do zaprezentowania dotychczasowych dokonań LGD, finalizującej okres programowania na lata 2007-2013. W ...

Read More »

„Mam Pomysł” na region – warsztaty

Serdecznie zapraszamy na warsztaty Małopolskiej Sieci Lokalnych Grup Działania oraz Lokalnej Grupy Działania Kwartet na Przedgórzu, które odbędą się w dniu 20.03 br. w godzinach 10.00 – 15.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Borzęcinie. Spotkanie będzie miało charakter otwarty. Temat przewodni warsztatów brzmi: „Mam Pomysł” na region. Pierwsza część spotkania: „Pomysł Na Region Oczami Małego Mieszkańca” skierowana jest do dzieci. ...

Read More »

Kto chce rozbić „Kwartet na Przedgórzu”?

W związku z zamiarem wystąpienia z Lokalnej Grupy Działania „Kwartet na Przedgórzu” przez gminy Brzesko i Dębno, przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia uczestniczyli w ostatnich tygodniach w kilku spotkaniach z wójtami i radnymi gmin, wchodzących w skład LGD. Niestety, pomysł rozbicia jednej z najlepiej ocenianych grup w kraju i Małopolsce, nadal jest aktualny. O przyszłości naszej LGD przesądzić mają radni Brzeska podczas ...

Read More »

Nowa Lokalna Strategia Rozwoju – zgłoś swój pomysł!

Szanowni Państwo! Przystępujemy do opracowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju. W związku z tym serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców obszaru LGD Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu” do wzięcia udziału w jej tworzeniu. Aby LGD otrzymała środki na kolejne lata (do 2020 roku), musi opracować strategię, która określi co dla nas – jako lokalnej społeczności – jest najważniejsze i najbardziej potrzebne w tym okresie ...

Read More »

Kolejne testowanie za nami!

„Komercjalizacja Produktu Lokalnego” to projekt realizowany przez sześć Lokalnych Grup Działania. Polega on na stworzeniu ścieżki wprowadzania na rynek produktów lokalnych poprzez zbudowanie modelu opartego na testowaniu podaży w zróżnicowanych parametrach rynku, co w efekcie ma również pobudzić do aktywności lokalną przedsiębiorczość. Na spotkaniu 28 stycznia poddano testowaniu produkty „Kwartetu”: placek grzybowy oraz pęczak z grochem i skwarkami, a także ...

Read More »

Prapoczątki Przedgórza

Skąd i kiedy w Małopolsce pojawili się pierwsi rolnicy? W jakich warunkach żyli? Na te i podobne pytania odpowiada film zrealizowany przez Studio.pl na podstawie wyników badań archeologicznych, wykonanych w związku z budową autostrady na odcinku do Krakowa do Tarnowa. Zostanie on pokazany w Bibliotece Pedagogicznej w Brzesku przy ulicy Piastowskiej 2 B w najbliższy piątek 9 stycznia o godz.18-ej. ...

Read More »

Komercjalizacja Produktu Lokalnego – seminarium / zdjęcia

17 grudnia w brzeskiej restauracji „August” odbyło się seminarium pod nazwą „Komercjalizacja Produktu Lokalnego”. Jest to projekt realizowany przez sześć Lokalnych Grup Działania; oprócz Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu” biorą w nim udział LGD: Zielony Pierścień Tarnowa, Dolina Karpia, Stowarzyszenie Na Śliwkowym Szlaku, Lokalna Grupa Działania dla Obszarów Wiejskich Gminy Olkusz oraz Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą”. Realizacja projektu rozpoczęła ...

Read More »

„Kwartet (coraz ważniejszy) na Przedgórzu”

Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu” zakończyło rozdział środków unijnych z puli przeznaczonej na lata 2007-2013. Funkcjonująca na obszarze czterech gmin (Borzęcin, Brzesko, Dębno i Radłów) Lokalna Grupa Działania z Warysia rozdysponowała w przeciągu pięciu lat na realizowane projekty ponad 11 mln zł. Beneficjenci złożyli blisko 300 wniosków. – Idea funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania znakomicie sprawdziła się w naszym przypadku – mówi ...

Read More »

Ruszyła budowa chodnika w Bielczy

Blisko 850 tysięcy złotych wyda gmina Borzęcin na budowę chodnika, pełniącego funkcję alejki historycznej wsi oraz parkingu przy drodze gminnej w centrum miejscowości Bielcza. Przed kilkoma tygodniami ruszyły prace, które zgodnie z harmonogramem powinny się zakończyć w trzeciej dekadzie listopada. Samorząd gminy Borzęcin, na realizację zadania pozyskał dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” ...

Read More »

Od 14 lipca nabory wniosków w „Kwartecie”

Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu” ogłasza kolejne nabory wniosków o przyznanie pomocy ze środków unijnych. Prawdopodobnie to już ostatnia okazja, żeby skorzystać z dofinansowania w ramach programu LEADER z puli przeznaczonej na lata 2007-2013. Nabory, które zaplanowano w dniach od 14 do 28 lipca 2014 roku, zostaną przeprowadzone w ramach wszystkich czterech działań: Odnowa i rozwój wsi – limit środków: 640 290,14 zł ...

Read More »

PISZESZ WNIOSEK? SKORZYSTAJ Z DORADZTWA!

Już od dziś prowadzimy zapisy na spotkania doradcze, które odbędą się w terminach: 7 LIPCA: • BRZESKO, Punkt Informacyjny LGD (pl. Kazimierza Wielkiego 8, pok. 104 – budynek Multimedia Polska SA) 9.00-12-45 • DĘBNO, Punkt Informacyjny LGD (Urząd Gminy, Wola Dębińska 240, pok. 2) 14.00-17.45 8 LIPCA: • WARYŚ, Biuro Stowarzyszenia (Waryś 327 A) 9.00-12.45 • RADŁÓW, Gminne Centrum Kultury ...

Read More »

Gminy „Kwartetu na Przedgórzu” na VI Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki w Kielcach

VI Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki z udziałem przedstawicieli gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Kwartet na Przedgórzu” przeszły do historii. Odbywały się one w Kielcach w dniach 11-13 kwietnia br. Większość wystawców z Polski to Lokalne Grupy Działania, następnie samorządy oraz stowarzyszenia agroturystyczne. Przez kolejne targowe dni można było się zapoznać z ofertami skierowanymi do miłośników wypoczynku na łonie natury. ...

Read More »

Zakończono kolejne nabory w „Kwartecie”

Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu” rozdziela kolejną pulę środków unijnych na projekty realizowane na obszarze czterech gmin: Borzęcina, Brzeska, Dębna i Radłowa. W zakończonych 4 kwietnia naborach wpłynęło 14 wniosków o przyznanie pomocy w ramach programu LEADER, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2007-2013. Od 2009 roku za pośrednictwem „Kwartetu” złożono ponad 200 wniosków na realizację projektów o wartości ok. ...

Read More »