Nie przegap
Strona główna » Tag: Radłów

Archiwum tagów: Radłów

Kolejne konkursy w „Kwartecie”

– Już 3 marca Lokalna Grupa Działania „Kwartet na Przedgórzu” rozpoczyna kolejne nabory wniosków o przyznanie pomocy ze środków unijnych. O wsparcie aplikować będą mogli przedsiębiorcy chcący rozwijać własne firmy. Ponadto mieszkańcy z obszaru LGD i inne podmioty ubiegać się mogą o pomoc finansową na realizację projektów z zakresu tworzenia lub modernizacji miejsc kultury, obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz ...

Czytaj więcej »

Nowa strategia „Kwartetu”

Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu” przygotowuje się do ogłaszania pierwszych naborów, obejmującej nową perspektywę finansową. Beneficjenci programu LEADER do roku 2020 mogą liczyć na blisko 2 mln euro. 18 kwietnia ogłoszono wyniki konkursu na wybór Strategii Lokalnego Rozwoju Kierowanego przez Społeczność (LSR), którą do oceny należało złożyć do 30 grudnia 2015 roku. 12 maja została zawarta umowa ramowa z Małopolskim Urzędem ...

Czytaj więcej »

MIESZKAŃCY BRZESKA W PROW!

W związku z pojawiającymi się w niektórych przekazach informacjami, jakoby mieszkańcy miasta Brzeska nie mogli realizować projektów w ramach naszej Lokalnej Strategii Rozwoju, informujemy, że takie informacje są nieprawdziwe. Ze środków, o które zabiega „Kwartet na Przedgórzu” będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy i podmioty działające na obszarze LGD, czyli na terenie czterech gmin: Borzęcin, Brzesko, Dębno i Radłów. Na jednym ...

Czytaj więcej »

„Kwartet” pisze strategię

Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu” nadal prowadzi konsultacje z mieszkańcami i diagnozuje potrzeby społeczne na obszarze, który obejmuje swoim działaniem. Wszystko po to, by jak najlepiej opracować lokalną strategię rozwoju, która będzie złożona do konkursu na wybór LGD realizującej projekty w okresie programowania na lata 2014-2020. Po ogłoszeniu przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego terminu i warunków konkursu wiadomo już, że strategię ...

Czytaj więcej »

Spore utrudnienia w poruszaniu się po drodze powiatowej Radłów–Mokrzyska

Zima jak zwykle przychodzi kiedy chce, nie patrząc na kalendarz i to, że nie mamy nawet środka jesieni. Nie inaczej jest w tym roku. Nocne opady śniegu spowodowały utrudnienia na drogach. Od wczesnych godzin porannych trudno przejezdna jest droga powiatowa nr K1340 Radłów – Mokrzyska na leśnym odcinku od miejscowości Brzeźnica w gminie Radłów do miejscowości Waryś w gminie Borzęcin. ...

Czytaj więcej »

„Kwartet na Przedgórzu” opracowuje Lokalną Strategię Rozwoju

Informujemy, że Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu” prowadzi prace związane z opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Zachęcamy do włączenia się opracowanie strategi i wypełnienie ankiety (dostępnej pod linkiem – https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=bf0c08b5&&b=9a3b62df2&&c=01f7c3fb ) . — IB

Czytaj więcej »

Wspólnie tworzymy nową Lokalną Strategię Rozwoju

Od spotkań z mieszkańcami oraz animatorami kultury i przedstawicielami ośrodków pomocy społecznej Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu” rozpoczęło przygotowania zmierzające do opracowania lokalnej strategii rozwoju na najbliższe lata. Konsultacje odbyły się we wszystkich czterech gminach, które wchodzą w skład LGD – Brzesko, Radłów, Dębno i Borzęcin. – Podczas dyskusji i zajęć warsztatowych chcieliśmy zidentyfikować najpilniejsze z potrzeb i oczekiwań mieszkańców obszaru, ...

Czytaj więcej »

Nowy zarząd na trudny czas…

Zanim poszerzono skład obecnego zarządu, rezygnację złożyła skarbnik Joanna Adamska. Zatem, by skompletować 10-osobowy skład odbyło się głosowanie, w wyniku którego wybrano: Olgę Kwaśniak, Łukasza Wronę i Jarosława Sorysa (wszyscy z gminy Brzesko) oraz Marię Malinowską (gmina Dębno). Zgodnie z podjętą uchwałą ich kadencja rozpocznie się 1 sierpnia br. W zarządzie pozostały następujące osoby: Piotr Kania (prezes) i Adam Kwaśniak ...

Czytaj więcej »

Radłowski Dzień Żołnierzy Wyklętych

Dziękujcie Bogu za dobre czasy, w których żyjecie. W siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radłowie odbył się po raz drugi „Radłowski Dzień Żołnierzy Wyklętych”. Gośćmi spotkania byli: dr Maria Żychowska, autorka długo oczekiwanej publikacji: ,,Represje komunistyczne w Tarnowskiem 1945-1956″ T. 2 (poświęconej Brzesku i ówczesnemu powiatowi brzeskiemu), dr hab. Filip Musiał z krakowskiego oddziału IPN, recenzent promowanej książki. Spotkaniu towarzyszyła ...

Czytaj więcej »

Dzięki „Kwartetowi”…

W zakończonym okresie programowania na lata 2007-2013 za pośrednictwem „Kwartetu” złożono blisko 300 wniosków. Najlepsze z nich, które wybrano do finansowania, otrzymały łącznie dotacje o wartości około 14,5 milionów złotych.  Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu” należy do najprężniejszych lokalnych grup działania w Małopolsce. Założona w 2008 roku, początkowo funkcjonowała na terenie dwóch gmin – Borzęcina i Radłowa. W 2010 roku dołączyły ...

Czytaj więcej »

Koncert poetycko – muzyczny w Radłowie / zdjęcia

Piątkowy wieczór zgromadził mieszkańców Radłowa w Ratuszu na koncercie poetycko – muzycznym promującym wydaną przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Borzęcinie książkę pt. „Borzęcin. Poezja i proza Józefa Barana”. Spotkanie rozpoczął Dyrektor Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Radłowie Pan Zbigniew Marcinkowski i powitał wszystkich zebranych. Następnie głos zabrała Kierowniczka Gminnej Biblioteki Publicznej w Borzęcinie Pani Elżbieta Kwaśniewska, która przybliżyła cel ...

Czytaj więcej »